בן יג למצוות

בהתלהבות מרובה התקבלה בעולם התורה הבשורה המרנינה על הופעת הספר הנפלא, כרכא דכולא ביה, אשר שמו נאה לו - "בן י"ג למצוות" - ליקוט מופלא ומקיף על כל ענייני יום בר-מצווה ומצוות תפילין. 

מזה שנים רבות מורגש חסרונו והעדרו של חיבור שיאגד וירכז עבור נערי בר-מצווה את כל ענייני גדלות ושגב יומם המיוחד, רבים מהם מבקשים ומחפשים ליקוט מתומצת ובו מבחר הנהגות ראויות ליום כה מרומם ונעלה, ספר שידריך אותם בצעדיהם הראשונים כ'בר חיובא' במצוות ובפרט במצוות 'תפילין' בה יתעטרו בתפארה. אלו לצד צורבים רבים ביקשו למצוא את כל ענייני היום ומצוותיו באכסניה אחת ראויה לשמה.מה נכבד אפוא היום הזה, יום שמחה וגיל לשוחרי הספר התורני, לחתני בר המצווה ולכל העוסקים וההוגים בתורת מצוות התפילין, הזוכים לספר מקיף ומהודר, המאגד וכולל בתוכו את כל ענייני ופרטי מצוות תפילין, שמחת בר המצווה ותחילת כניסת הנער בעולמה של תורה כ'גדול'.

הספר החדש, העשיר בתוכן מופלא ומקיף, רואה אור עולם על ידי ממלכת התורה "עוז והדר" העומדת תחת נשיאותו הרמה של הגאון הצדיק רבי יהושע לייפער שליט"א אבדק"ק באר משה במונסי, כאשר צוות תלמידי חכמים מובהקים ואנשי ספר קרבו אל המלאכה לעשות אותה, וכתום יגיעה מאומצת ליקטו מן המובחר שבדברי רבותינו מאורי הדורות זי"ע, מתוך מאות ספרים, חדשים גם ישנים, וכנסום אל פונדק אחד שבו ימצא הקורא את שליבו חפץ.

"בן י"ג למצוות" משמש להוגים בו כ'אנציקלופדיה לענייני בר מצווה ותפילין'. ניתן למצוא בו פסקי הלכות ופניני מנהג לצד פלפולים מרבותינו מאורי הדורות אודות קטן שהגדיל בזמנים שונים, מערכות למדניות המבררות את דעות הראשונים והאחרונים בגדרי מצוות תפילין והלכותיהן, קיצור תרי"ג מצוות לשינון וחזרה בדרך קצרה, וכמו כן מדור 'אוצרות מחשבה ומוסר' ובו ליקוט ממשנת קדמונים, ספרי מוסר ויראה, דרוש וחסידות. אל האוצרות היקרים הללו נלווים אסופת דברים מרבותינו אודות מ"ח דרכי וקנייני התורה, כשאותם מעטרים מעשי אבות וסיפורי צדיקים, למען יוכל המעיין להרוות צמאונו ממקור מים חיים.

מדור מיוחד מתורתו הקדושה של מרן רבי יעקב אביחצירא זי"ע, הוקדש ויוחד בספר ושמו יקבנו 'ליקוטי אביר יעקב', אוצר יקר של פנינים נפלאים שנלקטו מתורת הצדיק, ונערכו בשפה ברורה ובהירה על ידי תלמידי חכמים מופלגים, חברי מכון 'אור לישרים', בראשות בנו חביבו של כ"ק מרן אדמו"ר הגה"ק רבי דוד חי אביחצירא שליט"א, ה"ה, הרב הגאון מוהר"ר רבי שלמה אביחצירא שליט"א, שבבית מדרשו, יחד עם בני עלייה יקרים, לובנו וסודרו הליקוטים הנזכרים ועוד סוגיות ועניינים רבים בספר.

העריכה כולה זכתה להדרכה מפורטת והכוונה צמודה מאת הגאון רבי מנחם מנדל פומרנץ שליט"א ריש מתיבתא "עוז והדר", אשר נתן עיניו ולבו על החיבור להשלימו בפאר והדר, לשכללו ולהתקינו למען יהא ראוי לעלות על שולחן מלכים, מאן מלכי רבנן.

היצירה המיוחדת, בה הושקעה יגיעה מרובה, הינה אחת מפנינות הכתר של ממלכת התורה "עוז והדר", העוסקת בההדרת ספרי הקודש בבחינת 'תורה מפוארת בכלי מפואר'. התוכן העשיר והמגוון המוגש בעיצוב חדשני ובעימוד משובב לב ומאיר עיניים, מאפשר לכל לומד ליהנות ולהחכים מכל מדורי הספר וענפיו השונים.

מעתה, עם הופעת "בן י"ג למצוות", יוכלו הנכנסים בשערי עול התורה והמצוות לזכות להכנה מושלמת וראויה, מתוך מגוון מדורים העוסקים בעניינו של יום, רומו ומעלותיו, סדר הנחת תפילין במהדורה מבוארת, תפילות ופיוטי קודש ליום הבר מצווה, לעורר ולהלהיב את צעירי הצאן הבאים בברית יחד.

ברכת ה' אשר ליוותה את עורכי הספר הנכבד, תלווה ללא ספק את ההוגים בו ואת חתני בר המצווה די בכל אתר ואתר, ובוודאי ימצאו בו את מבוקשם וחפצם, להגדיל תורה ולהאדירה.