אור וחיים לכולנו היום

שעות לא רבות עברו מאז יצא מתחת מכבש הדפוס, וכבר הפך הספר החדש "חיים כולכם היום" בהוצאת ממלכת התורה 'עוז והדר' שבנשיאות הגאון הצדיק רבי יהושע לייפער שליט"א אב"ד "באר משה", לשיחת היום בבתי המדרשות ובהיכלי תורה בכל אתר ואתר. הבשורה המרנינה והמשמחת על הופעתו התפשטה עד מהרה ועודנה מכה גלים. המוני הרוכשים הפתיעו את אנשי ההפצה של ממלכת התורה 'עוז והדר' - שלא שיערו נכונה את הביקוש העצום, כפי שמעיד קצב ההזמנות המוגבר.

מתברר כי הספר החדש - השואב את חיותו ותוכנו הטהור ממשנתו של רבינו הקדוש אור מופלא רום מעלה רבי חיים בן עטר זי"ע אשר לשמו וזכרו תאוות כל נפש - מעורר הדים נרחבים בקרב הדבקים בתורתו והמבקשים להתקשר בקשר עליון ואמיץ באורו הבהיר. מדוריו המגוונים מעניקים ללומדים בו שלימות יומיומית לאור דברי קדשו. וכך, עוד בטרם התפרסמה באופן רשמי הידיעה על הופעתו, כבר חלפה הרינה במחנה מפה לאוזן, לאמור "עוד לא בא כבושם הזה".

בעודם נרגשים ונפעמים מגודל הזכייה לברר מקחו ולהפיץ שמועותיו של האי עיר וקדיש שדברי תורתו ברוח הקודש נאמרו, פותחים לנו חברי ורבני המכון צוהר קטן והצצה שהיא בבחינת טעימה, לעולמו המופלא והעשיר של הספר המיוחד. הספר הינו ליקוט נפלא ואוצר בלום ממשנתו של רבינו הגה"ק רבי חיים בן עטר זי"ע, כאשר מבית גנזיו ומספרו הקודש נסללו דרכים ונותבו נתיבות להאיר באור החיים את אורח החיים והליכותיו של כל איש יהודי באשר הוא. הספר וענפיו השונים הוא בבחינת שווה לכל נפש, וללא ספק, כל לומד ומעיין וודאי ימצא בו את מבוקשו, להאיר דרכו באור החיים.

ייחודיותו של הספר "חיים כולכם היום" - הליכות ודרכי חיים על פי משנת רבינו בעל ה"אור החיים" זי"ע, מתבטאת בשלל מדוריו הבנויים לתלפיות ומחושבים להפליא. ניתן למצוא בו קטע נבחר מתורתו של רבינו המותאם ושייך לעניינו של יום, חידושים והנהגות להלכה ומצוות מהתרי"ג במשנת רבינו זי"ע, דברי הדרכה ומוסר באור פני מלך, "אור החיים", וכן מדור 'שבחי חיים' ובו שבחים והפלגות שנאמרו על ידי צדיקי הדורות אודות גודל קדושת ומעלת רבינו זי"ע, כשאליהם נוספו מעשיות מחיי והליכות רבינו אור החיים, אשר באורם נראה אור.

הספר שנערך בעידודו ובעצתו של כ"ק מרן אדמו"ר רבי דוד אביחצירא שליט"א מנהריה, סודר על ידיד צוות של תלמידי חכמים חסידים ואנשי השם הדבקים בתורתו של האור החיים הקדוש על ידי המכון "אור לישרים" שבראשות בנו הגאון רבי שלמה אביחצירא שליט"א, שעשו לילות כימים בהכנת הספר הקדוש לזיכוי הרבים.

הספר החדש, מצטרף למהדורות שבהוצאת "אור החיים המבואר - עוז והדר" עם ביאורו מאיר העיניים של הגאון רבי מנחם מנדל פומרנץ שליט"א, ריש מתיבתא 'עוז והדר', שהתקבל בכל תפוצות ישראל. שמו מעיד עליו כי הוא חיים לכולם, היום ובכל יום, הוא מסוג הספרים הגורמים לנו להתפלא ולתמוה "איך הסתדרנו עד כה בלעדיו?" ויעידו על כך אלפי ההוגים בתורתו של רבינו בעל ההילולא זי"ע בקביעות, שקיבלוהו באהדה ובהתרגשות מרובה ולא הסתירו את שמחתם והתפעלותם ממנו. אלו לצד קהלים נוספים שזה עתה טעמו טעמה המתוק והערב של תורת חיים לרבינו "אור החיים", משבחים ואומרים בפה מלא כי אכן הספר מוסיף דבקות בחי החיים, ומעניק להוגים בו חיים שיש בהם תורה ויראת שמים, לכולם, בכל יום ויום.

בימים האחרונים, סמוך ונראה ליומא דהילולא רבא של רבינו בעל ה"אור החיים" זי"ע, יצאה ממלכת התורה 'עוז והדר' במבצע הפצה מיוחד לספריו הקדושים של בעל ההילולא, במחירים מוזלים ושווים לכל נפש, וזאת על מנת לסייע לרבים החפצים להביא אור וברכה אל בתיהם. ואכן, אלפים רבים כבר ניצלו את המכירות המוזלות ומיהרו לרכוש לעצמם משלל מהדורות "אור החיים" המבוארים והחיבור המיוחד, "חיים כולכם היום", פרי עמל בית היוצר הגדול לתורה - 'עוז והדר'.

במוקדי ההפצה האמונים על המבצעים המיוחדים, מבקשים לזרז את המעוניינים וקוראים לכל החפצים להקדים את רכישת הספר החדש "חיים כולכם היום", האוצר היקר שהפתיע לטובה גם את וותיקי האוהדים של ממלכת התורה 'עוז והדר', מאחר וכפי הנראה המהדורה הראשונה שהודפסה, עומדת להסתיים. טעמו וראו כי טוב והביאו ברכה אל בתיכם!