ה'זמירות' מחוללות המהפכה בבתי ישראל, כעת בחנויות הספרים המובחרות. מכנף הארץ 'זמירות' שמענו...

לו הייתם שומעים על משהו שיביא את ילדיכם להסב בנחת סביב 'שולחן השבת' שלכם, עד היכן הייתם מרחיקים לכת כדי להשיגו?

לו הייתם מתבשרים שה'משהו' הזה יגרום להם גם להצטרף אליכם לענג את השבת ולשורר בחן את זמירותיה, מה היתה מידת המאמץ וההשקעה שלכם על מנת לזכות בו, במשהו הזה?

מחנכים ומדריכי צאן קדושים, אילו הייתה קיימת נוסחה שתגביר את ההפנמה והטמעת המסרים אותם הנכם עמלים להעביר לדור הבא אודות השבת וקדושתה, נעימותה ורוממותה, האם הייתם חוסכים בממון כדי לעשות בה שימוש? 

לו הייתם יודעים כי בהישג ידכם לצרף את תלמידיכם למהפך העולמי המתחולל לאחרונה בבתי ישראל, לו - - -

כי ברגעים אלו, שעה שהנכם קוראים שורות אלו, הצטרפתם לרבבות שזה מקרוב שמעו וכבר מיהרו לרכוש את סדר ה'זמירות' החדש שיצא לאור וכבש בסערה את דוכני המכירות ובעקבותיהם שולחנות שבת רבים. זהו, אתם כבר יודעים! 

הזמירות בהישג ידכם!!! 

הזמירות החדשות והמפוארות מבית 'עוז והדר' מחוללות ללא ספק מהפך בתפיסה ובגישה שהיתה רווחת עד כה. פנים חדשות באו לכאן. הן ביופי ובעיצוב המוקפד המעמיד כל פיוט באור חדש ובהיר, בהדגשת ראשי חרוזיו ובחלוקתו לקטעים בעלי משקל פיוטי נכון, והן בהפיכת הפיוטים כולם למובנים וברורים, וזאת הודות לביאור המיוחד הנדפס בשולי כל עמוד, ובו פירוש תמציתי וקצר למילים הארמיות או הבלתי מצויות.

ראשי החרוזים בהם טמונים שמות המחברים קיבלו הדגשה מיוחדת וברורה, הקושרת ומחברת את כל קטעי הפיוט למארג אחד שלם של זמר שרוח מחברו חופפת עליו. לא זו בלבד, אף משקל הפיוט יתדותיו ותנועותיו נחשפים בזכות עימוד מיוחד ומרהיב עין ביופיו, ולמי שמתפלא, רב כוחו של סידור הפיוט בצורתו הנוכחית כדי להבין את עניינו ועומק כוונת משוררו. עיניכם אשר יביטו בסדר הזמירות החדש, יחזו זאת למישרין.

אחד החידושים המהפכניים בזמירות החדשות - ומן הראוי לציין, כי החידוש היצירתי מתאפיין בסגנון של 'איך לא חשבו על כך קודם' - הוא ללא ספק הביאור המשולב והקצר המצוי בשולי העמודים, חרות עלי ספר להמתיק אמרי שפר. הביאור הינו פרי עמל ויגיעה ממושכת של חברי ורבני המכון התורני הנודע לתהילה, 'עוז והדר' אשר עמדו על משמר השלימות עדי זכינו לתוצאה מבורכת ומוגמרת זו.

כיום, כדי להבין את שגדולי הדורות חיברו ברוח קדשם אין צורך לשאת ספר בעל משקל רב. על מנת להבין שיר ומליצותיו, ניתן, בעזרת סדר 'הזמירות החדש', לאחוז ספר לא גדול אך ברור וכזה המעניק בהירות. טובי המעמדים בחרו בקפידה גודל נוח, אמנם בינוני, אך כזה שאותיותיו מאירות עיניים. בכירי המדפיסים עמלו להגיע לתוצאה קלת משקל, אולם מנגד התייגעו חכמי ורבני המכון למלא את הספר בתוכן עשיר. בזמירות החדשות ניתן למצוא ביאורים והסברים לכל מילה ארמית או בלתי מצויה, לצד אוצר של הלכות ופסקי דינים ומנהגים, תוכן עניינים מפורט, הקדמות ורקע כללי לכל פיוט ותוספת מיוחדת של פיוטים וזמירות מבתי גנזים ואוצרות עתיקים.

"שנים רבות", מספר אבא לילדים, "ילדיי התחמקו בתואנות שונות מהפיוטים בהם הארמית שכיחה, ולפתע, כשהזמירות החדשות הגיעו לפאר את שולחננו, זמירות חדשות החלו להשמע... זה כבר לא דקלום חסר פשר עבורם אלא עונג שבת אמיתי!"

אחרים מגלים כי מאמר הזוהר הק' שעד כה היה בבחינת 'יש שנהגו לאמרו' הפך להיות נחלת הכלל. הן דברי הזוהר הק' מבוארים באר היטב, בשפה ברורה ובביאור צמוד לתיבות הקדושות, מי פתי יוותר על זכיה כה מופלאה.

אפילו המדור האחרון בסוף הכרך זוכה להתעניינות מוגברת. במדור זה רוכזו המיטב והעידית של עולם הנגינה היהודית, פסוקים ומאמרי חז"ל שהתקבלו בפי כל ומושרים בעיתות שמחה וחדווה. רבים הם המבקשים לעטר פתורא בְּאִלֵּין מִלַּיָא, ואוסף מבורך זה מצטרף בגאון לשלל מעלותיו של סדר הזמירות החדש.

אל תשתהו, פנים חדשות לכאן באו, הביאו ברכה אל בתיכם ויהי ה' עמכם.

מלמדים, מחנכים וכל העוסקים בהעברת מסורת הדורות, אין זה 'עוד' ספר מבית 'עוז והדר'... רב כוחו של עולם הנגינה ושירת זמירות שבת קודש לחבר ולקשר נשמות ישראל, להתעדן באהבת ויראת ה'. על אחת כמה וכמה שיפה כוחו של 'סדר הזמירות החדש' לכך.   

האירו עיני תלמידיכם באורן  הבהיר של הזמירות והביאו אליהם את הברכה.