'עוז והדר' מציגים 'סידור מלא' לשמחה מושלמת בחג

על השמחה בה נצטווינו בחג הסוכות הפורס כנפיו עלינו, עמלים כל בית ישראל ומתייגעים רבות, מדקדקים בכובד ראש בהלכות ארבעת המינים המשמחים לב רואיהם, לפארם ולהדרם בתכלית השלימות וההידור, מייפים בכל נוי והידור גם את סוכת ישיבתם לימי החג, ומעתה עם הפצעת אורם של מחזורי וסידורי התפילה מבית 'עוז והדר', אל חדוות השמחה הגדולה תצטרף גם חלקה של התפילה. אף היא, כיתר מצוות וענייני החג, תוכתר בכתר שלימות ההידור והנוי.

סידור לסוכות

הסידור החדש לסוכות רואה השנה אור במהדורתו זו, לראשונה. לרבים שאינם מורגלים ונוהגים לומר את הפיוטים וה'יוצרות' וכדו', סידור זו הינו בשורה של ממש. אם עד כה כדי ליהנות מסידור תפילה מותאם לימי החג היה עליהם לשאת מחזור כבד משקל ורב איכות, כדי שיהיו בו גם ביאורי מילים ואותיות מאירות עיניים, פסקי הלכות ופניני טעמי מנהג ודין ועוד שלל מעלות שנתברכו בהן סידורי ומחזורי התפילה של 'עוז והדר', מעתה בסידור זה ימצאו את מבוקשם המלא, רב האיכות ומבלי שמשקלו יכביד.

הסידור החדש כולל בתוכו את כל תפילות ימי חג הסוכות, שולי היכלו מלאים בביאורי מילים ותיבות בלתי מצויות, אותיותיו מאירות עיניים, עיצובו מרהיב וברור, פסקי הלכות שזורים בו בטוב טעם, הקדמות והסברים מעניקים להוגים בו טעם חדש ומתוק בתפילות המועד, שפע שירי קודש, זמירות ותשבחות לא-ל חי, מעטרים את הסידור במדור מיוחד, ועדיין קל הוא.

תפילה בסידור זה, דומה בעיני רבני 'עוז והדר' למתפלל הזוכה לליווי והדרכה צמודה בכל צעדיו בעת תפילתו. כל חלק בתפילה או מצוה הנוהגת בימי המועד, החל באגידת הלולב, ישיבת הסוכה וכלה בנטילת הלולב ונענועו, עד ימי המועד המאוחרים והמסיימים כהושענא רבה ושמיני עצרת ושמחת תורה, זוכים בו להדרכה מפורטת, מוסברת בשפה ברורה, המעניקה שמחה מנוחה ואור ליהודים.

מעלה נוספת וייחודית לסידור זה נעוצה בעובדת היותו קרוב לבית המלך, ולפיכך נטל עטרה אחת מכתר המלוכה, ויתעטר גם הוא בהושענות מבוארות מהדורת מתיבתא. על כך יפורט בחלק הספר הבא, הספר השני הנפתח עתה.

הושענות מבוארות 'מתיבתא'

קונטרס הרואה אור בימים אלו ושמו יקבנו 'הושענות מתיבתא' מטלטל באחת את המוני קוראי הושע נא! לא טרדת החזקת ארבעת המינים בשעת אמירת ההושענות ואף הפחד מהישמטות הטלית באותה העת, לא יוכלו לעמעמם ולו במאום את ההתרגשות הגדולה מהופעת בכורה זו .

הושענות 'מתיבתא' - אשר הינם חלק ממחזור 'מתיבתא' שכבר יצא שמו לתהילה, כעדות רבים שזכו להתפלל בו בריש שתא עם ובסמוך להופעתו, והיתה תפילתם אחרת, נעלית יותר - יתנו ויעניקו מענה מתבקש למבקשים, אף גם בו, בסדר ההושענות, מובטח אי"ה לזועקים 'הושענא' ליהנות מהושענות מבוארות באר היטב, עם הקדמה מפורטת לכל פיוט ובקשה, כאשר בצמוד לתיבות התפילות והבקשות, מצויה גולת הכותרת של המחזור: ביאור משולב בתיבות ההושענות, לנוחות המתפללים ולשלימות כוונתם. כאמור, אף הסידורים לסוכות זוכים להתעטר במעלת קודש נאדרה זו.

מחזור שמיני עצרת

הספר השלישי הנפתח עתה בימים אלו  - יצירה חדשנית ובלעדית - לטובת ותועלת עמך ישראל קבוצי מטה, עם המוני המעלות המצויות בקביעות במחזורי 'עוז והדר', שהשנה, מיד עם צאתם לאור עולם נחטפו בארץ ובחו"ל כביכורה בטרם קיץ. 

המחזורים המפוארים, הופיעו מיד עם צאתם לאור עולם במספר גדלים ובמגוון כריכות ועיצובים. לנוחות המבקשים מחזור שאותיותיו גדולות או לאלו המתעניינים במחזור שישמש כשי מכובד, עבור אחרים המעדיפים מחזור קטן וקל, וכן לאלו החפצים ליהנות מהכל... ל'בית יעקב' ול'בני ישראל' - לכולם הותאמו מחזורים. לא פלא אפוא מדוע הודפסה גם מהדורת חג מיוחדת של ימי שמיני עצרת ושמחת תורה בנפרד. הן יש כאלו המעדיפים לשאת בידם ביום זה רק את התורה, והארון נושא את נושאיו...

במחזור הנוכחי הושם דגש על 'ואנוהו', ואין הכוונה לחלק החיצוני שאכן זוכה לפאר ויוקרה מיוחדת, אלא בעיקר לפנים המחזור כליל והדר השלימות. פאר יצירת המעַמדים מצוי בהישג ידו של כל רוכש, שללא ספק, יהיה 'מחובר' למחזור שלא ימוש מתחת ידו לאורך ימים טובים. רבים וטובים שכבר הספיקו לשזוף עין המה מעידים, כי ההתייחסות לפיוטים ולתפילות, משתנה. צאו וראו ואמרו 'ברקאי' על העימוד המוקפד שהינו פרי עמל של שעות רבות להחזרת עטרה ליושנה, בעיצובן החדש-ישן של הפיוטים, כפי שראינום בתפארתם במחזורים העתיקים, אך בשונה מהם, ללא הפניות, אין קיצורים, ולא נחסכה מהמתפללים נוחות מרבית לכל אורכו של המחזור הגדוש ומלא באוצרות חדשים גם ישנים.

צאו וטלו אפוא לבתיכם את הברכה המשולשת האמורה מפי הוגי המחזורים של 'עוז והדר', בהבנה בחשק ובשמחה, והרי כולנו חפצים לקיים בימים אלו 'ושמחת בחגך' בהידור.