מוסדות דושינסקיא וממלכת התורה 'עוז והדר' בהפקה מיוחדת לרגל מגבית שובה לטובת ישיבת בית יוסף צבי;

מחזור לשמיני עצרת ושמחת תורה כמנהג ונוסח בית דושינסקיא – מזכרת כבוד לתורמים ולתומכי התורה.

שמם הנודע לתהילה של ספרי הקודש מבית ממלכת התורה והתפילה 'עוז והדר', כבר יצא לתהילה בכל הארץ ואף גם מעבר לים. כמוסד ותיק ונכבד הרואה ערך חשוב בהכרת הטוב, בהוקרת טוב ליבם של תומכי התורה ומשתתפי המגבית שע"י מוסדות דושינסקיא, ביקשו ראשי ומנהלי המוסדות ותרו אחר שי מכובד שיעניק לתמכין דאורייתא רגש כבוד והערכת אמת, והנה מצאו את שביקשה נפשם.

מחזורי 'עוז והדר' החדשים שבשלהי השנה שעברה עזבו את מכבשי הדפוסים לטובת שקיות הלקוחות - פוקדי חנויות הספרים בהסתערות לרכישתם, היו רעיון נפלא וקולע אל המטרה, שאכן לא הוחטאה. רבים ממשתפי המגבית המיוחדת שעוד רבות ידובר בה, הודו בפה מלא למארגנים ולמארחים, כשאחת בפיהם, המזכרת – מזכרת נצח היא. מחזור של 'עוז והדר' בעצמו הינו כליל השלימות, וכאשר אל שלימותו חברה והצטרפה גם התאמתו לנוסח קהילת דושינסקיא, כמנהגו של מרא דארעא קדישא, כ"ק מרן רבי יוסף צבי דושינסקיא זי"ע, לא היו מאושרים ממקבלי השי המהודר.

אל מלאכת הקודש הקבועה אשר ישאוה בכתף-עמלם חכמי ורבני מכון 'עוז והדר', הצטרפו בהפקה ייחודית זו טובי תלמידי החכמים הבקיאים בסדרי התפילה ומנהגיה על פי נוסח בית דושינסקיא מקדמת דנא, ויחד ערכו וסידרו בסידורא רבה צלותהון ובעותהון כמסורת בית אבא ועטרה כיושנה. פנינת חמד נוספת מצטרפת לשלימותו של המחזור, והיא לקט פניני קודש יקרים ופתגמין קדישין ממשנת רבוה"ק מהרי"ץ ומהר"ם זי"ע אודות שגב מעלת וקדושת יום שמיני עצרת ושמחת תורה.

עשרות תיקוני נוסח ושעות רבות של עבודת קודש למציאת מקורות הנוסח ושינויי המנהגים, מושקעים בין נדבכי המיזם החשוב, הפותח צוהר והזדמנות לקהילות נוספות המעוניינות לשמר את נוסח ומנהג קהילתם לבל תאבד מסורת האבות העוברת במסירות דורות על גבי דורות, ובד בבד לזכות לשתי שולחנות, שולחן מלא של ברכת ה' כמיטב שדה הספר ביצירות הפאר של ממלכת התורה והתפילה 'עוז והדר'.

מעתה יוכלו כל מכבדי ומוקירי התורה ולומדיה, הוגיה ותומכיה, לזכות לראות את ניחוח תפילת בית אבא וסדר תפילות רבותיהם הקדושים, לצד מחזורי תפילה וסידורים מסודרים, ערוכים בשפה ברורה, מאירי עיניים ומרהיבי עין ביופיים, מבוארים בטוב טעם עם הקדמות והסברים לכל פעם, פסקי הלכות ופניני דין ומנהג, ובכל זאת תהיה התפילה בו כבחצר הקודש, סמוך ונראה לדברי אלוקים חיים מפום ממלל רברבן מרבנן ותלמידיהון, משושילתא דדהבא.  

שאו זמרה ותנו תוף, כינור נעים עם נבל, על בשורת חידוש התפילה באופן זה, שוודאי יביא תועלת עצומה לי"ב שבטי י-ה, שכידוע שבילים שונים להם והיו תוצאותם ומטרתם – אחת, שהרי עם אחד ובני איש אחד אנחנו, ומייחדים שם אלוקים אחד ששמו אחד, וכל הסוללים דרכם בקודש כמסורת אבותיהם, אל המסילה האחת, מסילת בית ה', יכוונו, להעלות תפילתם לפני מלך מלכי המלכים וכסא כבודו, ויהא רעווא שיתקבלו התפילות וייענו הבקשות ברחמים לפני אדון כל.