הגדה של פסח "מתיבתא"

הגדה של פסח מבית 'מתיבתא' היא המשך הסדרה שביצעה מהפכה בעולם התורה, ההגדה שהופכת להיות רב המכר התורני של השנה הקרובה מביאה בפעם הראשונה את המכלול התורני המלא לפסח. מה כותב הרמב"ם על מצוות יציאת מצרים, ומה מביא האבודרהם?  מה לשונו של הזוהר הק' ומהי הגרסא שאנו לא מכירים בהגדה. מ'בדיקת חמץ' ועד 'חד גדיא', ההגדה שמתאימה לכל אדם, מלמדן ועד דרשן, מבעל בית ועד מורה הוראה.

הלהיט התורני הגדול של לומדי ה'דף היומי' שפרץ את גבולות ה'תלמוד בבלי' והמשיך גם ל'שולחן ערוך' ולספרים נוספים, מציג את החידוש הבא בעולם ספרי הקודש – הגדה של פסח מבית 'מתיבתא' היוצא לאור על ידי ממלכת התורה 'עוז והדר' שבנשיאות הגאון הצדיק רבי יהושע לייפער שליט"א.

בתום שלוש שנות עבודה מאתגרות עם צוות של עשרות לומדים מופלגים בהכוונותו של הגאון רבי מנחם מנדל פומרנץ שליט"א ראש בית המדרש עוז והדר ולאחר ציפייה ארוכה בה הועלה הצורך מבתי מדרש רבים, מרבבות לומדים ומבתי ישראל, יצא ממכבשי הדפוס הספר שעתיד לחולל מהפכה לרבים לקראת חג הפסח הקרוב, ועוד בטרם הגיע למדפי חנויות הספרים כבר עבר הביקוש את הרף הצפוי ומכתיר את הגדת מתיבתא כהגדת השנה.

ההגדה החדשה מגשימה שאיפה של דורות רבים, כל פירוש, דרש, הלכה ואגדה, מוסר וחסידות, הכל קובץ לספר אחד מאיר עיניים המביא את המכלול המלא לליל הסדר, ועתיד לשנות את הספח ברבבות בתים בישראל.

רבבות לומדים ומנויים, כבר מצאו ב'מתיבתא' את מקומם הטבעי ליד הגמרא. התופעה של כרכי הגמרא ממתינים על יד הבית ללומדים ברחבי העולם, במקומות הנידחים ביותר בארץ, ובערים רחוקות מחוצה לה, תפסה תאוצה, אחד ימצא את מבוקשו בביאורים השונים, בעוד שכנו ייהנה מפלפול הסוגיות הלמדניות המובאות במדורי העיון, לומד אחר יתענג על דברי מוסר וחסידות הנוגעים לסוגיות ומצורפים לגמרא, ומו"צ שיסיים את הלימוד היומי לא יוכל שלא לעבור על המוספים ההלכתיים. מנויי 'מתיבתא' יספרו בלהט על הדבר שמושך אותם ללימוד בגמרא זו, אך כל אחד ידבר על תחום הקרוב ללבו.

עם ההצלחה האדירה שהביאה עמה שיטת מתיבתא, עלה הצורך להעתיק את הרעיון גם לספרים אחרים. עשרות תלמידי חכמים שקדו על עריכת ההגדה בשיטת מתיבתא, וכעת, שבועות ספורים לפני חג הפסח, ניתן לברך על המוגמר. המשימה הושלמה.

דומה שטרם עלתה הגדה כזו על שולחן הסדר. היא מיועדת ללמדנים ולדרשנים, לנערים וזקנים, לבעלי בתים ורבנים. כל אחד ימצא בה את הסגנון אליו הוא מתחבר. בדפוס מפואר ובלשון בהירה, הופכת ההגדה המוכרת לכולנו, לדבר אחר לגמרי. מילותיה מקבלות משמעות אחרת על כל רובד אפשרי העומד מאחוריה. מהן מצוות ליל הסדר ומה כותב הרמב"ם על סיפור יציאת מצרים. מהי מחלוקת התנאים על החייבים בארבעה כוסות, ומה פסק השולחן ערוך. מה טעם סדר מצוות הלילה, ומהי דרגת החשיבות של כל חלק מ'קדש' ועד נרצה. כל זאת לצד מראי מקומות מפורטים להפליא.

מספר שלבים המרכיבים את ההגדה הופכים אותה לפסגה כהגדה המיוחדת ביותר. ה'הקדמות', מפרטות לפני כל פיסקה ופיסקה לאורך כל תוכן ההגדה -  גם בחלקים כברכת המזון -  את מקור הפיסקה, את מקור חובת או מנהג אמירתה, לצד עניינים יסודיים השייכים אליה. 'ביאור ההגדה', מלקט אינספור פירושים, מרש"י ומהרשב"ם, מהאבודרהם, והרשב"ץ, ועוד עשרות רבות של פירושים היוצרים יחדיו ביאור משולב ונדיר מן הראשונים והאחרונים, מדורות עברו ומתקופות אחרונות, אשר נאספים לפירוש אחד חד ובהיר, מ'בדיקת חמץ' ועד סדר הקרבת קרבן פסח ו'חד גדיא'.

מדור 'אוצר המדרשים', מלקט בקפידא את כל מדרשי חז"ל הנוגעים לליל הסדר, מעשרות ספרים שונים מן הגמרא ועד הזוהר הקדוש, מהמכילתא ועד לספרי, נאספו לדפים המרתקים שלא ניתן לעצור בקריאה בהם. 'משנת הראשונים', אוגר בתוכו פירושים נפלאים על סדר ההגדה ממאות (!) ספרי ראשונים ואחרונים, המובאים בלשונם הזהב של רבותינו קדמונינו, זאת מלבד ביאור ההגדה ה'רגיל'.

מדור אחר מדור, מאגדים הגדה מרתקת וברורה, למדנית ומפולפלת, למעיין ולקורא המבקש לרוץ בה. כך לדוגמא, ב'חילופי הגרסאות', מרוכזים שינויי נוסחאות שונים על הבדליהם המעניינים, וב'הלכות', ימצא הלומד קובץ מפורט של הלכות החג לפרטיהם מן השולחן ערוך, המשנה ברורה וגדולי הפוסקים, המונחים כבסדר בצורה בה לא יצטרך איש בליל הסדר לחפש בין הספרים את ההלכות השונות על מנת לדעת כיצד לנהוג.

הפנינה של הגדת 'מתיבתא' היא 'ילקוט הביאורים' המצורף אליה, בו גובשו כל ענייני ליל הסדר וההגדה על טעמיהם, מנהגיהם ושיטותיהם, עם חידושים וההערות, קושיות ותירוצים שנאגרו בעמל מגדולי ישראל שבכל הדורות בהלכה ואגדה, חסידות ומוסר. כל דבר משולב באופן ברור ושוטף, המקל על הלומד בו להבין ולהשכיל, ללמוד וללמד.

ההתפעלות שהופיע על פני כל מי שבחן את ההגדה, הוכיחה כי זהו הספר שהופך להגדת חובה בכל בית יהודי. בעוד כשנה, כבר לא יהיה מי שטרם מחזיק בהגדה זו על שולחן ליל הסדר שלו, ולומדים רבים סיפרו כי מתכננים להתחיל ללמוד בהגדה החל משלושים יום קודם החג, ובפרט בימי 'בין הזמנים' של ניסן.

אז אם אתה בחור או אברך, בעל בית או דרשן, אם אתה מחובר יותר ללימוד עיוני, או רגיל דווקא בלימוד פשט, אם אתה מתענג על הלכה למעשה או מרותק להבדלי גירסאות ונוסחאות, אם אתה אוהב חסידות או שמא מוסר. אם אתה חפץ לעשות מהפך בכל מה שהבנת וידעת על ליל בסדר – הגדה של פסח 'מתיבתא' מבית היוצר האיכותי של 'עוז והדר', מתאימה במיוחד בשבילך. 

את ההגדה המיוחדת ניתן לרכוש כאן או במוקד המכירות 1800-22-55-66