מחזור לפורים

מחזור ליום הפורים? זה לא ונהפוך הוא!

המצאה שטרם הייתה כמותה עולה על מדפי הספרים: מחזור לפורים * תפילות היום הקדוש המסוגל לישועות נאגדו לסידור מופלא ומבואר * משחרית ועד יוצרות וקרובץ, ממגילת אסתר מהודרת ועד הלכות היום, בביאור מרתק ובלשון קלה. * הסידור שייתן ליום הפורים משמעות חדשה * פורים כיפורים

 

על המצאה שכזו טרם חשבו בעולם היהודי לדורותיו - 'מחזור לחג הפורים'. לא עוד תפילות מתוך טרדות היום, שכוח השפע שלהם מוחמץ עקב אי ידיעה וכוונה. הסידור החדש מבית ממלכת התורה 'עוז והדר' שבנשיאות הגאון הצדיק רבי יהושע לייפער שליט"א, היוצא לאור בימים אלו, מתעתד להפוך את התפילות המיוחדות בשעות הנשגבות של יום הפורים לרגעים נעלים של דביקות והשתפכות.

במשך שנים היו מי שביקשו לחדד את חשיבות התפילות והלימוד ביום הפורים המסוגל לישועות רבות, ועליו נאמר "כיפורים-  כפורים". אלא שבשל הטרדות השונות במהלך הפורים, ובשל מגוון החגיגות הנערכות, הוחמצה לה האפשרות הנעלה ביותר של תפילות היום הקדוש, בין שאר מצוות היום. יהודים רבים המבקשים לנצל את השעות המיוחדות והמסוגלות, או מתפללים המבקשים לעקוב אחר הסידור מבלי להתבלבל, מוצאים עצמם מתקשים לדלג מעמוד לעמוד ומבירור לבירור. ב'עוז והדר' הגו המצאה אדירה הנותנת מענה לכל מי שתפילות היום חשובות לו. כשם שישנו מחזור לימים הנוראים, לפסח ולסוכות, כעת יוצא לאור 'המחזור ליום הפורים'. סידור בהיר ומשוכלל, אשר באופן מופלא מאגד בתוכו בסדר מופתי את תפילות יום הפורים, יוצרות, קרוב"ץ, עם זמירות ופיוטים אשר כולם מבוארים בלשון קלה ומרתקת, לצד פסקי הלכות. בנוסף, מובאת מגילת אסתר עם תרגום מדויק ופירוש רש"י, בתוספת 'פניני המגילה', שחלקם הנכבד נלקטו מפיו של הגה"ח רבי אברהם נח הלוי קליין זצ"ל ומתוך ספרו 'וללוי אמר'.

צוות של תלמידי חכמים מומחים בבית 'עוז והדר' בראשותו של הגאון רבי מנחם מנדל פומרנץ שליט"א ראש בית המדרש 'עוז והדר', ליקטו את הפיוטים ממחוזרים וסידורים קדמונים, בד בבד עם פיוטים ותפילות שנמצאו בספרי הראשונים והאחרונים, ולאחר זיקוק וביאור, נערכו אל דפי המחזור המבואר.

כל עניני יום הפורים הגדול, מובאים לאורך דפי המחזור בביאור מעולה, בתוספת מקורות וציונים גדושים בציטוטים פירושים וביאורים חשובים על המקום.

בחלקו השני של המחזור, מודפס סדר לימוד מיוחד ליום הפורים, מבעל ה'אורה ושמחה' שהומלץ על ידי רבי חיים פלאג'י ליום הפורים הידוע בסגולתו המיוחדת ללומדים בו תורה, כדברי חז"ל "ליהודים היתה אורה - זו תורה".

ההדפסה המפוארת, הלשון הברורה, הפיוטים והתפילות המיוחדות שנוספו דפי הסידור, עם הלכות היום המפורטות, הופכות את 'המחזור ליום הפורים' מבית 'עוז והדר', כספר המושלם ביותר לימי הפורים, עבור כל מי שמבקש לדעת במדויק את הלכות מצוות היום, את התפילות המיוחדות שנוספו לפורים, ועבור כל מי שחפץ להתעלות ולנצל את עוצמתו של היום הקדוש הזה. המחזור ליום הפורים הוא אולי ההמצאה הגדולה ביותר בעולם ספרי הקודש בשנים האחרונות, וממצבת אותו במקום של כבוד בארון הספרים בכל בית יהודי. 

את המחזור המיוחד ניתן לרכוש כאן או במוקד המכירות 1800-22-55-66