אחישנה

ספר 'אחישנה' – לתפקיד האדם בימי עקבתא דמשיחא

 

התקופה בה אנו מצויים, ימי עקבתא דמשיחא, מעוררת אצל כל אדם מישראל התרגשות ותהייה גם יחד. התרגשות – לפי שסימנים מובהקים שנותנים לנו חז"ל לגלות ולזהות את אותו הדור שמשיח בן דוד בו יבוא ויגאלנו, הולכים ומתממשים לנוכח עינינו; מיום ליום מתחזקת בלב כולנו ההכרה כי אנו ברי-המזל אשר עתידים לזכות לחיות ולראות בעינינו את מימוש ההבטחה האלוקית על הגאולה האמיתית והשלימה.

אלא שבד בבד גם מצויה לה בלב תהייה ומבוכה. הלוא אין ספק כי עלינו להיות נכונים ליום הגדול והנורא ולהיערך לבואו בהכנה רצויה ונכונה, ובפועל אין אתנו היודע עד מה, כיצד עושים זאת על הצד היותר טוב. יתירה על כך, הלוא צדיקים כבר עוררו את הלבבות לידע ולהתוודע כי ימים אלו של טרום ביאת משיח צדקנו יהיו בהם נסיונות קשים למאוד באמונה וביהדות, ומי יכול לומר שלום עלי נפשי.

אין ספק כי כורח חיוני לכל שוחרי דעת וצמאי תושיה הוא הספר החדש 'אחישנה' היוצא לאור בימים אלו, אשר כולו עוסק בבירור עניין זה של תפקיד האדם בעולמו באחרית הימים, החל מבירור מקיף ויסודי על טיבם של הגליות השונות ומשמעותם הרוחנית ועד לתפקידו המעשי של כל אדם באשר הוא שם.

יסודות הספר הונחו בסדרת שיעורים מקיפה אותה מסר הגאון החסיד רבי מנחם מנדל פומרנץ שליט"א, ראש כולל להוראה 'באר ישראל' וריש מתיבתא – עוז והדר, בפני חברים מקשיבים אשר בקשו להרוות את צמאונם במימי הדעת היוצאים ממעיינם הטהור של רבותינו הקדושים, גדולי הדורות ומאורות האומה, כדי לדעת את המעשה אשר יעשון.

בשיעורים אלו הונח דגש מיוחד על בירור מקחו של צדיק רבינו האור החיים הקדוש אשר בספריו הנעלים הוא מברר ומלבן את המשמעות הפנימית המצויה בכל דבר, והוא מזריח אור יקרות על סוגיות מחשבתיות עמוקות ומפשט עקמומיות שבלב.

יחד עם זאת, במסגרת השיעורים גם נלמדו פרקים רבים מחלק הקבלה והסוד שבתורתינו הקדושה, משולבים וצמודים עם הגיונות תורת החסידות, אשר מורשה לנו כי בקנה אחד הם עולים.

עניינים רבים נידונו ועלו בשיעורים, בפרד"ס התורה, כשהדברים משתרגים ומסתעפים עד לשאלות מחיי היום-יום, כגון עניין יוקר המחיה והקשיים הכלכליים אשר הם מנת חלקם של רבים מאחינו בני ישראל; השפל הרוחני והמוסרי שפושה כנגע ברחבי העולם, וששורשו מצוי בפלאי הטכנולוגיה העתידית, ועוד כהנה וכהנה.

שיעורים אלו זכו לביקוש רב, באשר כי ההשקפה הצרופה שניתנה בהם, נאמרה בשפה ברורה ובהסבר השוה לכל נפש, ורבים אמרו מי יראנו טוב. ומשכך, נמנו וגמרו חכמי ורבני מוסדות 'באר ישראל' לשקוד על המלאכה ולהעלות על הכתב את כל השיעורים בתוספת נופך מרובה, מפיהם ומפי כתבם של הגאון המחבר שליט"א, ולהפיץ מעיינותיו חוצה כדי להגדיל תורה ולהאדירה.

והתוצאה שלפנינו היא משובבת לב ונפש. כארבע מאות עמודים, ערוכים בטוב טעם ודעת, מלאים זיו ומפיקים נוגה, ומתוקנים היטב בסדר נכון ויפה, כשפרקי הספר מבררים ומלבנים את טיבם של כל ההתרחשויות הסוערות בעולם הגדול, גלי הצונאמי ורעידות האדמה, 'האביב הערבי' והמהומות הגיאופוליטיות, ומעבירים לקורא את המסר האלוקי: "בניי, אל תתייראו, כל מה שעשיתי לא עשיתי אלא בשבילכם, הגיע זמן גאולתכם".