שו"ת

 • שו"ת בית הלוי

  מספר כרכים: 2 כריכה קשה - סקאי
  גודל פיזי: 18x26 ס"מ מק"ט: 523100
  מחיר: 100

  שו"ת בית הלוי נסדר מחדש באותיות מרובעות ומאירות עינים, חולק לקטעים בהגהה מדוקדקת, תוך תיקון אלפי טעויות, הוספת מראי מקומות.

  כל השמטות המחבר שכתבם במהדורה השניה, שובצו במקומם. ובסופו מפתח מפורט על סדר הש"ס והראשונים וכן מפתח ערכים. בסופו נספחו דרושיו של רבינו.

 • פנים מאירות חלק א

  שאלות ותשובות על השו"ע

  מספר כרכים: 2 כריכה קשה - סקאי
  גודל פיזי: 23.5x31 ס"מ מק"ט: 524500
  מחיר: 120

  שו"ת פנים מאירות למוה"ר מאיר אייזנשטאט זצ"ל

  עם ביאור והערות

  חלק א 

 • שו"ת שביבי אש

  מספר כרכים: 4 כריכה קשה - סקאי
  גודל פיזי: 18x26 ס"מ מק"ט: 525400
  מחיר: 168

  שאלות ותשובות מאוצרו של הגאון רבי שמואל אליעזר שטרן שליט"א גאב"ד שערי הוראה ורב מערב ב"ב.

 • מכתלי בית הדין

  שו"ת בעניני חושן משפט

  מספר כרכים: 1 כריכה קשה - סקאי
  גודל פיזי: 16.5x24.5 ס"מ מק"ט: 529300

  שו"ת בעניני חו"מ, מאת הגאון רבי מנחם מנדל פומרנץ שליט"א, שנשאלו בבית הדין, ובו מו"מ ההלכתי ודברי הפוסקים, עד למסקנת ההלכה.

 • מראות יחזקאל

  חלק א

  מספר כרכים: 1 כריכה קשה - סקאי
  גודל פיזי: 18.5x26 ס"מ מק"ט: 526901
  מחיר: 69

  שו"ת קצרות בד' חלקי שו"ע, מאת הגאון רבי יחזקאל ראטה שליט"א, אב"ד קארלסבורג.