מעגל השנה

"הקריאה מעוררת את הזמן." היום, החודש, והשנה היהודיים קשורים בקשר עבות למילות הקודש המלוות אותן. זמנים שונים במעגלי הזמן, המגיעים אלינו בסדר קבוע, דורשים אמירה של ברכות מסוימות ולימוד של ספרים ומגילות מסוימות; ואלו, מצידם, מאצילים על הזמן את קדושתו והשפעתו החוזרת עלינו. יתרה מכן, תדירותם או נדירותם של קריאות אלו מדויקות הן, מסבירים חכמינו, ומתאימות בסינכרוניזציה מושלמת לצורך הנפשי שלנו בהן. קרא עוד>>>