מתיבתא

על אף ירידת הדורות, ניכר הדבר שבדורנו התפשט לימוד הגמרא לחלקים יותר ויותר נרחבים בעם ישראל. זאת במיוחד מאז שר' מאיר שפירא ייסד בלובלין את מוסד הדף היומי, המחבר היום מאות אלפי יהודים בלימוד משותף מדי יום. לימוד חדש זה של דורנו מתאפיין גם בניידותו – יהודים לומדים ברכבת ובאוטובוס לעבודה, לפני ואחרי תפילות, ובקיצור בכל עת שהם רק יכולים 'לחטוף' עוד מצווה. נוספים על אלו עשרות אלפי אברכי המשי של דורנו, בארץ ובגולה, שגם הם 'חוטפים', בין סדרים ובכל הזדמנות, עוד רגע ללימוד הגמרא. קרא עוד>>>