מפרשי הש"ס

 • תוספי תוספות על מסכת ביצה

  מספר כרכים: 1 כריכה: כריכה קשה
  מק"ט: 513116
  מחיר: 53

  אוצר בלום מתורתם של בעלי התוספות השייכים למסכת, הן במקום שכתבו דבירהם בתוספת ביאור, הן כאשר כתבו חידושים אחרים שלא הובאו בדבריהם על אתר, וכן מקבץ דברי בעלי התוס' האחרים.

  בראש הספר נערך מבוא מקיף על שמות בעלי התוס' ושמות חיבוריהם, כללים בלימוד תורתם ועוד

 • תוספי תוספות על מסכת מכות

  מספר כרכים: 1 כריכה: כריכה קשה
  מק"ט: 513117
  מחיר: 48

  אוצר בלום מתורתם של בעלי התוספות השייכים למסכת, הן במקום שכתבו דבירהם בתוספת ביאור, הן כאשר כתבו חידושים אחרים שלא הובאו בדבריהם על אתר, וכן מקבץ דברי בעלי התוס' האחרים.

  בראש הספר נערך מבוא מקיף על שמות בעלי התוס' ושמות חיבוריהם, כללים בלימוד תורתם ועוד

 • המאור הגדול

  מספר כרכים: 1 כריכה: כריכה קשה
  מק"ט: 513119
  מחיר: 36
 • שיטה מקובצת

  מספר כרכים: 6 כריכה: כריכה קשה
  מק"ט: 523800
  מחיר: 220

  החיבור המקיף 'שיטה מקובצת' לרבינו בצלאל אשכנזי ז"ל, נערך מחדש באותיות מרובעות מאירות עינים, בהשלמת הקטעים שנחסרו בדפוסים ראשונים וכן תיקון פגעי הצנזורה על פי כת"י ובהשוואה לחידושי הראשונים. פוענחו ראשי התיבות והקיצורים, והקטעים חולקו בצורה מתאימה.

  כן נערך 'שיור שיטה מקובצת' כשלתוכו הוכנסו דברי רבינו יונה והרשב"א כפי שהוא בכת"י קימברידג'.

 • חידושי הב"ח על הש"ס

  מספר כרכים: 2 כריכה: כריכה קשה
  מק"ט: 522300
  מחיר: 99

  מרגלית נדירה זכתה ונתגלגלה לידינו עם חשיפת כתב יד של חידושי רבינו הב"ח על הש"ס. חידושים אלו מצטרפים להגהות הב"ח הנודעות על הש"ס ולחיבורו ההלכתי על הטור ולתשובותיו.

  החידושים הכתובים בעצם כתב יד קדשו, נדפסים בזאת לראשונה ונגאלים לאחר שהיו טמונים למעלה משלש מאות וחמישים שנה. ויש בהם חידושים רבים התואמים לדברי רבינו בשאר ספריו.

  בראש הספר נערך מבוא על תולדותיו של רבינו הב"ח.

   

 • ראש יוסף המבואר - על מסכת ביצה

  מספר כרכים: 1 כריכה: כריכה קשה
  גודל פיזי: 16.5x24.5 ס"מ מק"ט: 513125
  מחיר: 48
 • חידושי כתב סופר

  על הש"ס

  מספר כרכים: 8 כריכה: כריכה קשה
  גודל פיזי: 23x28.5 ס"מ מק"ט: 528900
  מחיר: 520
 • ראש יוסף המבואר - על מסכת שבת

  מספר כרכים: 2 כריכה: כריכה קשה
  גודל פיזי: 16.5x24.5 ס"מ מק"ט: 522700
  מחיר: 99

  ספר 'ראש יוסף' לר' יוסף תאומים זצוק"ל בעל פרי מגדים, נערך מחדש בצורה מתוקנת ומהודרת, בתוספת מראי מקומות וציונים, והשוואות לדברי הראשונים והאחרונים, וביאור לשונו הקצרה ורמזיו המרובים.

 • ראש יוסף המבואר - על מסכת פסחים

  מספר כרכים: 1 כריכה: כריכה קשה
  גודל פיזי: 16.5x24.5 ס"מ מק"ט: 513115
  מחיר: 48

  ספר 'ראש יוסף' לר' יוסף תאומים זצוק"ל בעל פרי מגדים, נערך מחדש בצורה מתוקנת ומהודרת, בתוספת מראי מקומות וציונים, והשוואות לדברי הראשונים והאחרונים, וביאור לשונו הקצרה ורמזיו המרובים.

 • בשערי יששכר

  על מסכת עבודה זרה

  מספר כרכים: 1 כריכה: כריכה קשה
  גודל פיזי: 18x26 ס"מ מק"ט: 513147
  מחיר: 55
  אזל מהמלאי