שונות

 • הדרן מתיבתא

  הספר לסיום מסכת

  מספר כרכים: 1 כריכה קשה - סקאי
  מק"ט: 513185
  מחיר: 60

  קדיש הגדול לסיום מסכת מבואר בביאור מתיבתא, עם מבוא ורקע לכל עניני הקדיש והתפילה הנהוג לומר בסיום מסכת.

  דף אחרון מכל מסכת שבש"ס, עם ביאור הפשט מתוך מהדורת מתיבתא, מדור "ילקוט ביאורים" על הקטעים האחרונים שבמסכת, ומדור "כפתור ופרח" בו הובאו פנינים ורעיונות נאים על הקטעים האחרונים מהמסכת, מתוך מהדורת תלמוד בבלי המבואר מתיבתא.

  בספר הובאו ילקוט עניני סיום מסכת בו הובאו רעיונות וענינים על כל מסכת ממסכתות הש"ס, וענינינים כליים ומעשיות על עניני סיום מסכת מגדולי ישראל ומאורי הדורות זיע"א.

 • פני הבית

  סוכה א'

  מספר כרכים: 1 כריכה קשה - סקאי
  גודל פיזי: 16.5x24.5 ס"מ מק"ט: 551101
  מחיר: 60
 • ביאורי הלכות

  ביצה

  מספר כרכים: 1 כריכה קשה - סקאי
  גודל פיזי: 18x26 ס"מ מק"ט: 524901
  מחיר: 49

  על הרי"ף

  הרה"ג אברהם דניאל הירש שליט"א

 • בשערי ישכר

  מסכת עבודה זרה

  מספר כרכים: 1 כריכה קשה - סקאי
  גודל פיזי: 18x26 ס"מ מק"ט: 513147
  מחיר: 55