ספרי אביר יעקב המבוארים

תורותיו של הרב המקובל האלוקי רבי יעקב אביחצירא זי"ע

במלאכה הכבירה על כל ספרי מרן 'אביר יעקב', הוגהו כל החיבורים הקדושים אחד לאחד, בנפה אחר נפה, הקטעים חולקו לפי צורך ההבנה, ועליהם נוספו מדורי ביאור נפלאים, המבארים כל ענין וענין מיסודו ועד תומו. מדורי הביאור חולקו לשניים: מדור ביאור קצר - הסמוך ונלווה לומד תוך כדי לימוד, לבאר בקצרה את הביאור הפשוט והנצרך בשטף הקריאה. ולצידו מדור ביאור נרחב – המביא בארוכה את המדרשים והמקורות השונים הנוגעים בדברי רבינו, ואת הסובב לדבריו, על מנת להעשיר את ידיעות הלומד ולהשביח את הבנתו. קרא עוד>>>

 • אלף בינה

  תורה חכמה ומוסר ע"פ אלפא ביתא

  מספר כרכים: 1 כריכה: כריכה קשה
  מק"ט: 531102
  מחיר: 60

  חיבור 'אלף בינה' טומן בחובו דרושים נפלאים על סדר כ"ב אותיות התורה. ובו נדרשים כל פסוקי מזמור קי"ט שבספר תהילים, מהם הוא מוציא מוסר השכל ולקחם של עניני המוסר. לאחריו הוא מבאר את המזמורים: כ"ה, ל"ד, קי"א וקי"ב. קרא עוד>>>

 • גנזי המלך

  מספר כרכים: 1 כריכה: כריכה קשה
  מק"ט: 531118
  מחיר: 60

  שבעים פירושים על התיבה 'בראשית'

  עיקרו של חיבור 'גנזי המלך' נסוב והולך על הפסוק הראשון שבתורה 'בראשית ברא אלוהים' וגו', ובא לדרוש את התיבה 'בראשית' שהיא תחילת ההתחלות ומיסודי היסודות של תורתנו הקדושה. נהר דבריו יוצא מגן העדן להשקות את הצמאים לדבר ה', ומשם יפרד והיה לשלושה ראשים: קרא עוד>>>

 • דורש טוב

  דרושים למועדים ולנפטרים

  מספר כרכים: 1 כריכה: כריכה קשה
  מק"ט: 531104
  מחיר: 60

  דֹּרֵשׁ טוֹב לְעַמּוֹ וְדֹבֵר שָׁלוֹם לְכָל זַרְעוֹ

  (אסתר י ג)

  החיבור 'דורש טוב' מחולק לשני חלקים: א. מקבץ דרושי אגדה על ימים טובים [שבת זכור, שבת הגדול, וחמשה דרושים על חג מתן תורתנו].  ב. דרושים לנפטרים, שהיה אומר רבינו בעת אבלו או במהלך הלוויות בעיר, הדרושים עוסקים בעניני מיתה ופטירתם של צדיקי עליון, עשרה דרושים, שאת חלקם אמר רבינו במספד קבורה. קרא עוד>>>

 • הגדה של פסח "בגדי השרד"

  מספר כרכים: 1 כריכה: כריכה קשה
  מק"ט: 531116
  מחיר: 60

  אֶת בִּגְדֵי הַשְּׂרָד לְשָׁרֵת בַּקֹּדֶשׁ וגו'

  (שמות לה יט)

  ביאורים נרחבים ורמזים נוראים טמונים ומדויקים בדברי מחבר ה'הגדה'. בתוך 'בגדי השרד' הטמין רבינו זי"ע הרבה מיסודות הדת, וכיסה אותם מעין כל רואה, הנהגות קדושות ולקחי מוסר, כולם שזורים עם דברי רמז ודרוש, ומיוסדים על יתדות המקראות ועל דרשות חז"ל, על רמזי גימטריאות ומילוי האותיות. קרא עוד>>>

 • יורו משפטיך ליעקב

  שאלות ותשובות על השו"ע

  מספר כרכים: 2 כריכה: כריכה קשה
  גודל פיזי: 17.5x24.5 ס"מ מק"ט: 5311050
  מחיר: 120

  יוֹרוּ מִשְׁפָּטֶיךָ לְיַעֲקֹב וְתוֹרָתְךָ לְיִשְׂרָאֵל וגו'

  (דברים לג י)

  מתוך תשובותיו הרבות שהיה רבינו זי"ע משיב להורות הלכה בישראל, מצויות סדורות מאה ארבעים וחמש מהן בספר 'יורו משפטיך ליעקב'. כל אלו היו חלק מתוך אותה מסכת של הנהגה ודיינות עת היה רבינו זי"ע יושב על מדין להכריע במשפטי הקהל, ולבצוע את הדין בין איש לחבירו ובין איש לאשתו, להשכין שלום ואמת, צדק ומשפט. הורה בזה רבינו זי"ע את המשפט ליעקב ולקהילות ישראל.

 • לבונה זכה

  חידושים על הש"ס לפי סדר התורה

  מספר כרכים: 1 כריכה: כריכה קשה
  מק"ט: 531103
  מחיר: 60

  וְנָתַתָּ עַל הַמַּעֲרֶכֶת לְבֹנָה זַכָּה וְהָיְתָה

  לַלֶּחֶם לְאַזְכָּרָה אִשֶּׁה לַה' (ויקרא כד ז)         

  בו מאריך רבינו זי"ע לבאר את סוגיות הש"ס העוסקות במעשי האבות ובפסוקי התורה. החיבור 'לבונה זכה' נוסד על פי סדר הפרשיות, ובו סדורים דרושים ומאמרים לבאר את המובא בתלמוד בבלי ובפירושי הראשונים [רש"י, תוספות ודעימייהו] על הפסוקים, בהם הרבה נידונים המדברים בדברי התורה ובמאורעות שבה, בדיני הפרשיות ובמצוותיהן. בכולן יביא את המקורות מהש"ס ומהראשונים, וידייק בדבריהם עד שיבוא בחכמה ובהשכל לדרך הישר, האמת והרצוי.

 • מחשוף הלבן

  מספר כרכים: 5 כריכה: כריכה קשה
  גודל פיזי: 17.5x24.5 ס"מ מק"ט: 5311100
  מחיר: 300

  וַיִּקַּח לוֹ יַעֲקֹב מַקַּל לִבְנֶה לַח וְלוּז וְעַרְמוֹן וַיְפַצֵּל בָּהֵן פְּצָלוֹת

  לְבָנוֹת מַחְשֹׂף הַלָּבָן אֲשֶׁר עַל הַמַּקְלוֹת (בראשית ל לז)

  סודות עליונים ורזים טמירים נקבצו ובאו בחיבור 'מחשוף הלבן' על שני חלקיו, דרושים בפסוקי התורה ומדויקים להפליא בין תיבותיה. בו מובאים עניני קבלה רבים ומטמונים בתכונות המידות, כשהם שזורים באמיתותה של תורה, ואדניהם – הם המקראות.

 • מחשוף הלבן הבהיר

  מספר כרכים: 5 כריכה: כריכה קשה
  גודל פיזי: 21x26 ס"מ מק"ט: 531800
  מחיר: 200

  החיבור הקדוש "מחשוף הלבן" עם פירוש "הבהיר"

  מוגה, מנוקד, מפוסק ומבואר עם ביאור משולב ורהוט, לביאור דברי מרן אביר יעקב זיע"א.

  מעטר בהוד ובפאר את דברי המחבר, לתועלת הלומדים, להבנה טובה ונכונה.

  בנוסף, יש חלוקת קטעים וסידור מאמרים, על מנת להשביח את ההבנה והבהירות בדברי רבינו המחבר

 • מעגלי צדק

  מספר כרכים: 2 כריכה: כריכה קשה
  גודל פיזי: 17.5x24.5 ס"מ מק"ט: 5311190
  מחיר: 120

  נַפְשִׁי יְשׁוֹבֵב יַנְחֵנִי בְמַעְגְּלֵי צֶדֶק לְמַעַן שְׁמוֹ

  (תהלים כג ג) 

  פרפראות של חכמה סדורים וערוכים בחיבור 'מעגלי צדק', מיוסדים גם הם על אדני האותיות, ובכללם נדרשים גם פסוקים אחרים על סדר כ"ב אותיות התורה. פנים הדברים מורה על חקר מידות האדם ודרכי תחבולות העבודה, לכבוש את היצר ולהכניעו לעבודת המלך. בירור המצוות וכוונותיהם, ואם אין אתה יודע מתן שכרם – פנימיות מהותם אתה יודע. ב'מעגלות' החיבור הזה ימצאו ה'צדק' והישר בדרכי ביאור ונועם שפה, נשענים המה – כדרכו - על מדרשי חז"ל והמקראות.

 • פיתוחי חותם

  מספר כרכים: 3 כריכה: כריכה קשה
  גודל פיזי: 16.5x24.5 ס"מ מק"ט: 531150
  מחיר: 180

  וַיַּעֲשׂוּ אֶת צִיץ נֵזֶר הַקֹּדֶשׁ זָהָב טָהוֹר וַיִּכְתְּבוּ עָלָיו

  מִכְתַּב פִּתּוּחֵי חוֹתָם קֹדֶשׁ לַה' (שמות לט ל)

  מיוסד על פסוקי התורה ורמזיהם, והכולל מאמרים ודרושים בעניני המוסר ולקח לעבודת השי"ת, מעורר על הדברים הצריכים חיזוק ומשים את ליבו של האדם לנחיצות תיקוני המידות. כל דבריו בו מתובלים בפסוקים ונרמזים בו ככפתור ופרח, במתיקות הלשון ובשפה נעימה.

 • שערי ארוכה

  דברי מוסר לימים הנוראים

  מספר כרכים: 1 כריכה: כריכה קשה
  מק"ט: 531117
  מחיר: 60

  בו יבאר עניני המועדים ומצוותיהם, כאשר יתדותיהם נתמכות על סדר כ"ב האותיות, ועל פי סדרם הוא דורש פסוקים בתורה.

  בו גם יבוארו עיקרים רבים מהמצוות שהזמן גרמא, מקדושת המועדים ומסגולותיהם, מחובת התשובה בימי הרחמים והרצון, ומגודל מעלת השמחה בשלושת הרגלים. ב'שערים' אלו מעלה רבינו זי"ע 'ארוכה' למכאובי נפש האדם, ומודיעו את התרופה הקודמת למכתו.

 • שערי תשובה

  מספר כרכים: 1 כריכה: כריכה קשה
  מק"ט: 531115
  מחיר: 60

  פירושים עמוקים על דרכי התשובה

  עשרים ושמונה פירושים עמוקים והנהגות קדושות בדרכי התשובה, סדורים במשנתו של רבינו זי"ע תחת השם 'שערי תשובה', בהיותה מודיעה את מבוא השערים לתשובה אמיתית, דרכי עשייתה וסגולותיה. כל אלו נרמזים במתיקות ובחידוד על ידי ראשי התיבות של מילת 'תשובה', בדקדוק ובמילואי אותיותיה, ובעוד רמזים נפלאים כיוצא בהן. קרא עוד>>>