אור החיים

חמשה חומשי תורה - 'אור החיים' לרבינו חיים בן עטר זצוק"ל

לראשונה נערך ביאור מקיף ויסודי על תורתו של רבינו חיים בן עטר זצוק"ל בעל אור החיים. הביאור מורכב משני מדורים: ביאור 'מאורי אור' – לבאר דבריו על דרך הפשט בקיצור ובבהירות. ומדור ילקוט 'מאורי החיים' בו כונסו ובאו מקורות דבריו, וקובצו מאמרי חז"ל הנזכרים בו, הארות והערות שונות, השוואות לדברי רבינו בספריו האחרים, לבאר צפונותיו ורעיוניו.

גוף דברי רבינו הוגה באופן מדוייק לדפוס ראשון, נוקד באופן מדויק ונוספו בו אלפי מראי מקומות, ונחלק לקטעים.

פירושו של רבינו האור החיים הקדוש נדפס בצמוד לפסוקי התורה, כשעליהם חונה תרגום אונקלוס מוגה, פירוש רש"י עם ביאור מקוצר.

 • חומש אור החיים

  צילום דפוס ראשון

  מספר כרכים: 1 כריכה קשה - סקאי
  גודל פיזי: 16.5x24.5 ס"מ מק"ט: 331201
  מחיר: 99
 • אור החיים על התורה

  מנוקד

  מספר כרכים: 2 כריכה קשה - סקאי
  גודל פיזי: 16.5x24.5 ס"מ מק"ט: 331500
  מחיר: 60 צפה בקובץ דוגמא

  מאת רבינו הקדוש אור עולם 

  רבי חיים בן עטר זי"ע

  מוגה ומתוקן ע"פ דפוס ראשון 

  מהדורה מפוארת ומדוייקת 

  בתוספת פסוקי המקרא

  ומראי מקומות

 • אור החיים על התורה

  חוברות כיס

  מספר כרכים: 10 כריכה רכה - למינציה
  גודל פיזי: 12x17 ס"מ מק"ט: 331600
  מחיר: 95