משנת המועדים

סדרה מפוארת של חיבורים ממיטב היצירה של ממלכת התורה 'עוז והדר', אוצרות משובחים וליקוטים נפלאים על סדר מועדי השנה, בתלמוד, הלכה אגדה מדרש חסידות ומוסר. כמו שאמרו (סוף מגילה) משה תיקן להם לישראל שיהו שואלין ודורשין בענינו של יום, הלכות פסח בפסח, הלכות עצרת בעצרת, הלכות חג בחג.בכל הספרים הקדושים שנדפסו הושקעה עבודה רבה בניפוי אחר ניפוי ובהגהה מדוקדקת מכל שיבושי הדפוס שנפלו בהם במשך הדורות, הקטעים הארוכים חולקו לפי הענין, ראשי התיבות נפתחו, ונוספו מראי מקומות לכל הספרים המובאים בתוכם - ופנים חדשות באו
לכאן, וגם לרבות ניקוד המאיר עינים בחלק מן הספרים.

 • סט משנת המועדים

  מספר כרכים: 16 כריכה קשה - סקאי
  גודל פיזי: 18x26 ס"מ מק"ט: 411100
  מחיר: 820
 • משנת המועדים

  ראש השנה

  מספר כרכים: 1 כריכה קשה - סקאי
  גודל פיזי: 18x26 ס"מ מק"ט: 411104
  מחיר: 62

  משניות מסכת ראש השנה, תלמוד בבלי 'עוז והדר' מסכת ר"ה בעניני התקיעות, בתוספת כל מדורי 'מתיבתא', משנה תורה לרמב"ם הלכות שופר בתוספת מפרשי הי"ד החזקה, דרשת הרמב"ן על ראש השנה בתוספת הערות והארות, ספר החינוך עם מנחת חינוך, שו"ע הרב המבואר, מטה אפרים, משנה ברורה המבואר, ערוך השלחן המפואר, זוהר הקדוש, של"ה הקדוש, יסוד ושורש העבודה, קדושת לוי, דרשות חתם סופר המבואר, בני יששכר המבואר, תפארת שלמה, דרשות מהרא"ל צינץ.

 • משנת המועדים

  עשרת ימי תשובה

  מספר כרכים: 1 כריכה קשה - סקאי
  גודל פיזי: 18x26 ס"מ מק"ט: 411105
  מחיר: 62

  תלמוד בבלי 'עוז והדר' עם מדורי 'מתיבתא', משנה תורה לרמב"ם עם מפרשי הי"ד החזקה, אגרת התשובה, יסוד התשובה, שו"ע הרב המבואר, חיי אדם, מטה אפרים, משנה ברורה המבואר, ערוך השלחן, דרשות מהר"ל, של"ה הקדוש, יערות דבש, אור החיים– עניני תשובה, קדושת לוי המבואר, דרשות חתם סופר המבואר, בני יששכר המבואר, יסוד ושורש העבודה, תפארת שלמה, דרשות מהרא"ל צינץ.

 • משנת המועדים

  יום כיפור

  מספר כרכים: 1 כריכה קשה - סקאי
  גודל פיזי: 18x26 ס"מ מק"ט: 411106
  מחיר: 62

  משניות מסכת יומא, תלמוד בבלי 'עוז והדר' עם מדורי 'מתיבתא', משנה תורה לרמב"ם עם מפרשי הי"ד החזקה, שו"ע הרב המבואר, מטה אפרים, משנה ברורה המבואר, ערוך השלחן, זוהר הקדוש, של"ה, דרשות חתם סופר המבואר, בני יששכר המבואר, יסוד ושורש העבודה, תפארת שלמה, פניני המועדים

 • משנת המועדים

  סוכות

  מספר כרכים: 1 כריכה קשה - סקאי
  גודל פיזי: 18x26 ס"מ מק"ט: 411107
  מחיר: 62

  משניות מסכת סוכה, תלמוד בבלי 'עוז והדר' עם מדורי 'מתיבתא', משנה תורה לרמב"ם עם מפרשי הי"ד החזקה, שו"ע הרב המבואר, משנה ברורה המבואר, ערוך השלחן, של"ה, קדושת לוי המבואר, תפארת שלמה, בני יששכר המבואר, חינוך עם מנחת חינוך, יסוד ושורש העבודה, דרשות חתם סופר המבואר, סיפורי צדיקים.

 • משנת המועדים

  ארבעת המינים

  מספר כרכים: 1 כריכה קשה - סקאי
  גודל פיזי: 18x26 ס"מ מק"ט: 411108
  מחיר: 62

  תלמוד בבלי 'עוז והדר' עם מדורי 'מתיבתא' פרק שלישי ממסכת סוכה, משנה תורה לרמב"ם עם מפרשי הי"ד החזקה, ספר החינוך עם מנחת חינוך, שו"ע הרב המבואר, אלף המגן, משנה ברורה המבואר, ערוך השלחן המפואר, זוהר הקדוש, בני יששכר המבואר, יסוד ושורש העבודה, תפארת שלמה, דרשות מהרא"ל צינץ.

 • משנת המועדים

  הושענא רבה ושמחת תורה

  מספר כרכים: 1 כריכה קשה - סקאי
  גודל פיזי: 18x26 ס"מ מק"ט: 411109
  מחיר: 62

  תלמוד בבלי 'עוז והדר' עם מדורי 'מתיבתא', משנה ברורה המבואר, ערוך השלחן המפואר, תפארת שלמה. פירוש על הושענות. פניני המועדים, יסוד ושורש העבודה, בני יששכר המבואר, זוהר הקדוש על שמחת תורה, דרשות חתם סופר המבואר.

 • משנת המועדים

  חנוכה

  מספר כרכים: 1 כריכה קשה - סקאי
  גודל פיזי: 18x26 ס"מ מק"ט: 411101
  מחיר: 62

  סדר הדלקת נרות חנוכה, תלמוד בבלי 'עוז והדר' עם מדורי 'מתיבתא', משנה תורה לרמב"ם עם מפרשי הי"ד החזקה, נר מצוה למהר"ל, ראש יוסף המבואר, חידושי מהרצ"א לבעל בני יששכר, משנה ברורה המבואר, ערוך השלחן המפואר.

 • משנת המועדים

  חודש שבט

  מספר כרכים: 1 כריכה קשה - סקאי
  גודל פיזי: 18x26 ס"מ מק"ט: 411113
  מחיר: 62
 • משנת המועדים

  ארבע פרשיות

  מספר כרכים: 1 כריכה קשה - סקאי
  גודל פיזי: 18x26 ס"מ מק"ט: 411114
  מחיר: 62
 • משנת המועדים

  פורים

  מספר כרכים: 1 כריכה קשה - סקאי
  גודל פיזי: 18x26 ס"מ מק"ט: 411117
  מחיר: 62
 • משנת המועדים

  פסח

  מספר כרכים: 2 כריכה קשה - סקאי
  גודל פיזי: 18x26 ס"מ מק"ט: 411110
  מחיר: 100

  משנת המועדים פסח כולל:

  משניות מסכת פסחים, תלמוד בבלי 'עוז והדר' עם מדורי 'מתיבתא', משנה תורה לרמב"ם עם מפרשי הי"ד החזקה, ספר החינוך עם מנחת חינוך, שו"ע הרב המבואר, משנה ברורה המבואר, ערוך השלחן המפואר. סדר אמירת קרבן פסח, אגדת מהר"ש אוסטרפליא, זוהר הקדוש, של"ה, גבורות ה', דרך פקודיך, יסוד ושורש העבודה, משנת החסידות, מאמרים יקרים, דרושים נחמדים, פתגמין קדישין, פניני המועדים.

  אזל מהמלאי
 • משנת המועדים

  ימי העומר ול"ג בעומר

  מספר כרכים: 1 כריכה קשה - סקאי
  גודל פיזי: 18x26 ס"מ מק"ט: 411111
  מחיר: 62

  פזמונים לל"ג בעומר, תלמוד בבלי 'עוז והדר' עם מדורי 'מתיבתא', מסכת אבות – מ"ח קניני התורה, עם אחרונים ועם מדורי 'מתיבתא', זוהר הקדוש, משנה תורה לרמב"ם עם מפרשי הי"ד החזקה, ספר החינוך עם מנחת חינוך, שו"ע הרב המבואר, משנה ברורה המבואר, פניני הלכה ומנהג, ערוך השלחן המפואר, יסוד ושורש העבודה, בני יששכר המבואר, משנת החסידות, פניני המועדים.

 • משנת המועדים

  שבועות

  מספר כרכים: 1 כריכה קשה - סקאי
  גודל פיזי: 18x26 ס"מ מק"ט: 411112
  מחיר: 62

  משניות מסכת ביכורים, תלמוד בבלי 'עוז והדר' עם מדורי 'מתיבתא' על סוגיא של מתן תורה, זוהר הקדוש, משנה תורה לרמב"ם עם מפרשי הי"ד החזקה, ספר החינוך עם מנחת חינוך, שו"ע הרב המבואר, משנה ברורה המבואר, ערוך השלחן המפואר, יסוד ושורש העבודה, בני יששכר, משנת החסידות, פניני המועדים, כתובה, של"ה, תיקון ליל שבועות, אקדמות מבואר.

 • משנת בין המצרים

  מספר כרכים: 1 כריכה קשה - סקאי
  גודל פיזי: 18x26 ס"מ מק"ט: 411131
  מחיר: 62
 • משנת המועדים

  חודש אלול

  מספר כרכים: 1 כריכה קשה - סקאי
  גודל פיזי: 18x26 ס"מ מק"ט: 411103
  מחיר: 62

  שערי תשובה, סדר היום, יסוד ושורש העבודה, דרשות חתם סופר המבואר, משנה ברורה המבואר, ערוך השלחן המפואר, מטה אפרים עם פסקי שו"ע הרב ומשנ"ב, בני יששכר המבואר, קדושת לוי המבואר, נתיב התשובה למהר"ל, זוהר הקדוש, דרשות מהרא"ל צינץ, מעשי הצדיקים – עובדות והנהגות מגדלי ישראל, של"ה הקדוש.

  ומדור בענין התרת נדרים, כולל סוגית הגמרא בנדרים, עם מדורי 'מתיבתא', וכן טור שו"ע ונושאי כליהם.