רמב"ם

 • מפרשי יד החזקה להרמב"ם

  מספר כרכים: 20 כריכה קשה - סקאי
  גודל פיזי: 23x31 ס"מ מק"ט: 523900
  צפה בקובץ דוגמא

  מפעל אדירים המקבץ קרוב למאתיים מפרשי ספר הי"ד החזקה לרמב"ם ומביאם בלשונם בסמוך לשלחנו של הרמב"ם.

  19 כרכי הסדרה הכבירה מספר המדע עד ספר שופטים פורסים לפני הלומד את משנתם של 186 מגדולי האחרונים מפרשי הרמב"ם נדירים ושאינם מצויים, ומכנסים לפונדק אחד דורות של פירושים בתורתו של הנשר הגדול, בתכלית היופי והדיוק. ובעזרתם ניתן לרדת לעומק דברי הרמב"ם ולהשכיל בסוד שיח אמריו.

  כל הספרים נערכו מחדש עפ"י כת"י ודפוסים ישנים, בתוספת מראי מקומות חדשים, חלוקה לקטעים ועוד.

 • רמב"ם המבואר

  מספר כרכים: 19 כריכה קשה - סקאי
  גודל פיזי: 18x26 ס"מ מק"ט: 5526510
  מחיר: 1,520

  יצאו לעת עתה לאור עולם 19 כרכים מתוך הסדרה השלימה

  סדרת הספרים יוצאת כעת לאור עולם, מוגהת בדקדוק רב על פי כתבי יד ודפוסים ראשונים, טקסט הספר מקוטע מפוסק ומנוקד בניקוד מלא, ובעיצוב נאה ומשובח.

  בספר נוסף ביאור משולב שוה לכל נפש, מלוקט מתוך מפרשי הרמב"ם, ובתוספת הקדמות ורקעים לכל ענין, מקורות וציונים עם פירושים נוספים שהובאו בהערות על גבי העמוד, על גבי העמוד נוספו פסקי השו"ע מסודרים על דברי הרמב"ם באופן נאה.

  בתחילת כל ענין יש מבוא נרחב ומפורט, ובסופי הכרכים נוספו ילקוט ביאורים בו הובאו דברי רבותינו הראשונים והאחרונים בנידונים העוסקים בדברי הרמב"ם בתחילת כל כרך הובאו דברי הרמב"ם כצורתם המקורית כאשר דברי הרמב"ם מנוקדים בניקוד מלא, עם נו"כ הרמב"ם, מגיד משנה, כסף משנה, משנה למלך, הגהות מיימוניות, מגדל עוז, ונוספו על גבי העמוד מקורות וציונים נרחבים לדברי הגמרא והפוסקים.

  סדרה זו עתידה לכלול כ 48 כרכים, ועתידה לכלול את כל ספרי הרמב"ם במהדורה מבוארת ומאירת עינים.