ספרי הלכה

 • ערוך השלחן

  מספר כרכים: 9 כריכה: כריכה קשה
  גודל פיזי: 17x24.5 ס"מ מק"ט: 525700
  מחיר: 399

  ערוך השלחן עוז והדר.

  היצירה ההלכתית 'ערוך השלחן' על חלקי השו"ע השונים, נערכה מחדש בצורה מפוארת, בתיקון אלפי טעויות, פתיחת ראשי תיבות וקיצורים, הוספת ניקוד ופיסוק, ומאות אלפי מראי מקומות לש"ס וכל ספרי הפוסקים. וחידוש נוסף למהדורתינו: אותיות סעיפי השלחן ערוך ונושאי כליו לפי סדר הופעתם. קרא עוד>>>

 • מכתלי בית הדין

  כרך א

  מספר כרכים: 1 כריכה: כריכה קשה
  גודל פיזי: 18x24.5 ס"מ מק"ט: 529301
  מחיר: 50
 • אוצר הלכה

  מספר כרכים: 2 כריכה: כריכה קשה
  גודל פיזי: 18x26 ס"מ מק"ט: 526200
  מחיר: 150
 • מנחת פתים

  לרבי מאיר אריק זצ"ל

  מספר כרכים: 1 כריכה: כריכה קשה
  מק"ט: 513114
  מחיר: 60
  אזל מהמלאי
 • גלות עליות

  הלכות מקוואות

  מספר כרכים: 1 כריכה: כריכה קשה
  מק"ט: 513124
  מחיר: 59
  אזל מהמלאי
 • זכירת השבת ושמירתה

  מספר כרכים: 1 כריכה: כריכה קשה
  מק"ט: 513128
  מחיר: 26
  אזל מהמלאי
 • חיי אדם

  מספר כרכים: 1 כריכה: כריכה קשה
  מק"ט: 513111
  מחיר: 44
  אזל מהמלאי
 • בתים לבדים

  מספר כרכים: 2 כריכה: כריכה קשה
  גודל פיזי: 17x25 ס"מ מק"ט: 528400
  מחיר: 95
 • חיי אדם עם נשמת אדם

  מספר כרכים: 1 כריכה: כריכה קשה
  מק"ט: 513112
  מחיר: 49
  אזל מהמלאי
 • מאמר מרדכי

  מספר כרכים: 4 כריכה: כריכה קשה
  מק"ט: 522400
  מחיר: 340

  ספר 'מאמר מרדכי' עוז והדר - על שו"ע חלק אורח חיים הוגה ונסדר מחדש, תוך תיקון אלפי טעויות ושיבושים שנשתרשו בו, ותוספת ההשמטות ותיקון הטעויות שנדפסו בסוף הספר, ונדפס באותיות מרובעות מאירות עינים, בפתיחת ראשי התיבות, וקיטוע קטעים ארוכים. קרא עוד>>>

 • הליכות השביעית

  מספר כרכים: 1 כריכה: כריכה קשה
  גודל פיזי: 17.5x24.5 ס"מ מק"ט: 524602
  מחיר: 55 צפה בקובץ דוגמא

  המדריך השלם להלכות והליכות שנת השמיטה לכל בית יהודי

 • מטה אפרים

  עם חיים וברכה

  מספר כרכים: 1 כריכה: כריכה קשה
  מק"ט: 513108
  מחיר: 50

  החיבור הנודע 'מטה אפרים' עם 'אלף למטה' לר' אפרים זלמן מרגליות ז"ל הוגה, נוקד ונערך מחדש בתוספת מראי מקומות וציונים, ועם 'אלף המגן' ו'קונטרס אחרון' לר' משולם פינקלשטיין ז"ל. קרא עוד>>>

 • מטה אפרים - מהדורת כיס

  עם חיים וברכה

  מספר כרכים: 1 כריכה: כריכה רכה
  גודל פיזי: 12x17 ס"מ מק"ט: 513202
  מחיר: 28
 • מטה אפרים

  כריכה רכה

  מספר כרכים: 1 כריכה: כריכה רכה
  גודל פיזי: 12x17 ס"מ מק"ט: 513203
  מחיר: 23

  ללא תוספת "חיים וברכה"

 • מטהו יפרח

  על הלכות חול המועד

  מספר כרכים: 1 כריכה: כריכה קשה
  גודל פיזי: 19x24.5 ס"מ מק"ט: 513127
  מחיר: 41
 • מטהו יפרח

  יום טוב

  מספר כרכים: 1 כריכה: כריכה קשה
  גודל פיזי: 17x24.5 ס"מ מק"ט: 513158
  מחיר: 41
 • פנים מאירות חלק א

  שאלות ותשובות על השו"ע

  מספר כרכים: 2 כריכה: כריכה קשה
  גודל פיזי: 23.5x31 ס"מ מק"ט: 524500
  מחיר: 120

  שו"ת פנים מאירות למוה"ר מאיר אייזנשטאט זצ"ל

  עם ביאור והערות

  חלק א 

 • שו"ת בית הלוי

  מספר כרכים: 2 כריכה: כריכה קשה
  מק"ט: 523100
  מחיר: 100

  שו"ת בית הלוי נסדר מחדש באותיות מרובעות ומאירות עינים, חולק לקטעים בהגהה מדוקדקת, תוך תיקון אלפי טעויות, הוספת מראי מקומות.

  כל השמטות המחבר שכתבם במהדורה השניה, שובצו במקומם. ובסופו מפתח מפורט על סדר הש"ס והראשונים וכן מפתח ערכים. בסופו נספחו דרושיו של רבינו.

 • פירות גינוסר

  פרי חדש ופרי תואר - יורה דעה

  מספר כרכים: 2 כריכה: כריכה קשה
  מק"ט: 521600
  מחיר: 132
 • שולחן ערוך הרב

  מספר כרכים: 4 כריכה: כריכה קשה
  מק"ט: 0

  שלחן ערוך הרב עוז והדר, לרבי שניאור זלמן מלאדי זצ"ל נערך מחדש ברוב הוד והדר, באותיות מאירות עינים, בתיקון אלפי טעויות דפוס על פי דפוסים ראשונים, וכן על פי תיקוני בעל 'קונטרס השלחן' וספר 'תהלה לדוד'. פתיחת ראשי תיבות שאינם שכיחים, ובתוספת מראי מקומות לכל חיבורי הספר כולל קונטרס אחרון.

  נעשה היכר בין מראי המקומות שהיו בדפוס ראשון, שככל הנראה נכתבו ע"י המחבר, למראי המקומות שנוספו לאחר מכן. קונטרס אחרון וכן מהדורא בתרא להלכות שבת נוספו על העמוד וכל קטע נדפס במקום בו הוא שייך, וכן כמה שאלות ותשובות מכתב יד של רבינו זי"ע. בסוף השו"ע נוסף סדר ברכות הנהנין, ליקוט משו"ת 'דברי נחמיה' הסובבים לבאר דברי רבינו אשר הוגה עפ"י דפוס השו"ת הנ"ל, וכן ספר 'שער הכולל' על נוסחאות ומקורות סדר התפילה.

 • תהלה לדוד

  מספר כרכים: 2 כריכה: כריכה קשה
  מק"ט: 523300
  מחיר: 100

  ספר 'תהלה לדוד' על ד' חלקי שו"ע, הוגה מחדש בצורה מדוקדקת, וכל ההשמטות הודפסו במקומן הראוי, ובאותיות ברורות ומאירות עינים.

  גם ספר 'שהם וישפה' שעל הרמב"ם, הוגה מחדש, כאשר שתי המהדורות צורפו בסדר אחד, כדי שימצא הלומד את מבוקשו במקום אחד. ועליו נוסף מפתח ענינים וספרים.

 • שו"ת שביבי אש

  מספר כרכים: 4 כריכה: כריכה קשה
  גודל פיזי: 17.5x26 ס"מ מק"ט: 525400
  מחיר: 168
 • מראות יחזקאל

  חלק א

  מספר כרכים: 1 כריכה: כריכה קשה
  גודל פיזי: 18.5x26 ס"מ מק"ט: 526901
  מחיר: 50
  אזל מהמלאי
 • טהרת ישראל

  מספר כרכים: 5 כריכה: כריכה קשה
  גודל פיזי: 18.5x26 ס"מ מק"ט: 526800
  מחיר: 295
 • משנת חנוכה

  משנה הלכות בענייני חנוכה

  מספר כרכים: 1 כריכה: כריכה קשה
  מק"ט: 524801
  מחיר: 40 צפה בקובץ דוגמא
  אזל מהמלאי
 • תורת המחיצה

  עטרת משה

  מספר כרכים: 1 כריכה: כריכה קשה
  גודל פיזי: 17x24.5 ס"מ מק"ט: 513150
  מחיר: 45

  הלכות ועניינים בדיני הפרדה ומחיצה בין אנשים לנשים 

 • פרי תרבית

  על שו"ע יו"ד הלכות רבית

  מספר כרכים: 2 כריכה: כריכה קשה
  גודל פיזי: 18x25.5 ס"מ מק"ט: 527300
  מחיר: 92
 • תורת השעטנז

  מספר כרכים: 1 כריכה: כריכה קשה
  גודל פיזי: 17.5x24.5 ס"מ מק"ט: 513148
  מחיר: 79