ספרי הלכה

 • ערוך השלחן

  מספר כרכים: 9 כריכה קשה - סקאי
  גודל פיזי: 18x26 ס"מ מק"ט: 525700
  מחיר: 399

  ערוך השלחן עוז והדר.

  היצירה ההלכתית 'ערוך השלחן' על חלקי השו"ע השונים, נערכה מחדש בצורה מפוארת, בתיקון אלפי טעויות, פתיחת ראשי תיבות וקיצורים, הוספת ניקוד ופיסוק, ומאות אלפי מראי מקומות לש"ס וכל ספרי הפוסקים. וחידוש נוסף למהדורתינו: אותיות סעיפי השלחן ערוך ונושאי כליו לפי סדר הופעתם. קרא עוד>>>

 • שולחן ערוך הרב

  מספר כרכים: 4 כריכה קשה - סקאי
  מק"ט: 0

  שלחן ערוך הרב עוז והדר, לרבי שניאור זלמן מלאדי זצ"ל נערך מחדש ברוב הוד והדר, באותיות מאירות עינים, בתיקון אלפי טעויות דפוס על פי דפוסים ראשונים, וכן על פי תיקוני בעל 'קונטרס השלחן' וספר 'תהלה לדוד'. פתיחת ראשי תיבות שאינם שכיחים, ובתוספת מראי מקומות לכל חיבורי הספר כולל קונטרס אחרון.

  נעשה היכר בין מראי המקומות שהיו בדפוס ראשון, שככל הנראה נכתבו ע"י המחבר, למראי המקומות שנוספו לאחר מכן. קונטרס אחרון וכן מהדורא בתרא להלכות שבת נוספו על העמוד וכל קטע נדפס במקום בו הוא שייך, וכן כמה שאלות ותשובות מכתב יד של רבינו זי"ע. בסוף השו"ע נוסף סדר ברכות הנהנין, ליקוט משו"ת 'דברי נחמיה' הסובבים לבאר דברי רבינו אשר הוגה עפ"י דפוס השו"ת הנ"ל, וכן ספר 'שער הכולל' על נוסחאות ומקורות סדר התפילה.

 • מאמר מרדכי

  מספר כרכים: 4 כריכה קשה - סקאי
  גודל פיזי: 17x26 ס"מ מק"ט: 522400
  מחיר: 290

  ספר 'מאמר מרדכי' עוז והדר - על שו"ע חלק אורח חיים הוגה ונסדר מחדש, תוך תיקון אלפי טעויות ושיבושים שנשתרשו בו, ותוספת ההשמטות ותיקון הטעויות שנדפסו בסוף הספר, ונדפס באותיות מרובעות מאירות עינים, בפתיחת ראשי התיבות, וקיטוע קטעים ארוכים. קרא עוד>>>

 • תהלה לדוד

  מספר כרכים: 2 כריכה קשה - סקאי
  מק"ט: 523300
  מחיר: 100

  ספר 'תהלה לדוד' על ד' חלקי שו"ע, הוגה מחדש בצורה מדוקדקת, וכל ההשמטות הודפסו במקומן הראוי, ובאותיות ברורות ומאירות עינים.

  גם ספר 'שהם וישפה' שעל הרמב"ם, הוגה מחדש, כאשר שתי המהדורות צורפו בסדר אחד, כדי שימצא הלומד את מבוקשו במקום אחד. ועליו נוסף מפתח ענינים וספרים.

 • פירות גינוסר

  פרי חדש ופרי תואר - יורה דעה

  מספר כרכים: 2 כריכה קשה - סקאי
  מק"ט: 521600
  מחיר: 132
 • חכמת אדם ובינת אדם

  הלכות נדה ייחוד וטבילת כלים - עם פירוש חיי אברהם

  מספר כרכים: 1 כריכה קשה - סקאי
  גודל פיזי: 16.5x24.5 ס"מ מק"ט: 513118
  מחיר: 62