הלכה

ספרות ההלכה נבנתה כנדבך נוסף על גבי הגמרא. מראשיתה, היא לא ביקשה אלא להסביר ולפשט את ההלכה הפסוקה בגמרא. אך כמובן, היא לא עשתה זאת בנפרד מהגמרא, אלא מתוך התייחסות מתמדת לאופן בו הדיון התלמודי הגיע לפסיקותיו. נטייה זו (בנוסף לפסיקות מחודשות שהתווספו עם הזמן בעניינים חדשים) היא שגרמה לספרות ההלכה להסתעף ולהתפתח לכדי תחום עשיר, הדורש עיון מעמיק בפני עצמו. קרא עוד>>>