על התורה

 • ספר הפטרות המבואר

  מספר כרכים: 1 כריכה קשה - סקאי
  גודל פיזי: 16.5x24.5 ס"מ מק"ט: 341701
  מחיר: 50
 • תבנית המשכן וכליו ובגדי כהונה

  מספר כרכים: 1 כריכה קשה - למינציה
  גודל פיזי: 16.5x24.5 ס"מ מק"ט: 513108
  מחיר: 30
 • אוצר הזמנים

  על התורה

  מספר כרכים: 1 כריכה קשה - סקאי
  גודל פיזי: 18x25 ס"מ מק"ט: 513162
  מחיר: 48
 • תורת החיד"א

  מספר כרכים: 5 כריכה קשה - סקאי
  גודל פיזי: 16.5x24 ס"מ מק"ט: 523500
  מחיר: 190

  אוצר פירושים רמזים וחידושים על התורה מאוצרותיו של מרן החיד"א זצוק"ל, שנלקטו מעשרות ספריו שבכל מקצועות התורה, מכונסים בפונדק אחד וערוכים בטוב טעם ודעת.

 • עוז והדר

  ר"ש אלבאז

  מספר כרכים: 3 כריכה קשה - סקאי
  גודל פיזי: 16.5x24 ס"מ מק"ט: 529400
  מחיר: 160
 • שביבי אש

  על התורה

  מספר כרכים: 2 כריכה קשה - סקאי
  גודל פיזי: 16.5x24.5 ס"מ מק"ט: 525900
  מחיר: 100
 • תפוחי זהב

  ויקרא

  מספר כרכים: 2 כריכה קשה - סקאי
  גודל פיזי: 17.5x24.5 ס"מ מק"ט: 552400
  מחיר: 98
 • לבב חכמה

  מספר כרכים: 2 כריכה קשה - סקאי
  גודל פיזי: 18.5x26 ס"מ מק"ט: 552700
  מחיר: 90

  חידושים ומאמרים נפלאים על התורה, מאת רבי ברוך ווייס שליט"א רב ביהמ"ד דק"ק קאניזשא.
  בתוך הספר נדפסו הסכמותיהם הנלהבות לספרי המחבר של כ"ק אדמו"ר מסאטמאר זצ"ל, ויבלחט"א כ"ק אדמו"ר מהר"א מסאטמאר שליט"א, לספר נוספו עוד הסכמות רבות משאר גדולי ישראל.
  ספר זה מצטרף לספריו הרבים והידועים של המחבר שליט"א הלא המה ספרי עמק ברכה פלפולים בסוגיות הש"ס לפי סדר הפרשיות )ו' חלקים(, מנחת ברוך שו"ת וחידושים בהלכות שבת, ולבב חכמה מהדו"ק עה"ת, אשר נתקבלו בבתי המדרשות בעין יפה ובחיבה רבה בקרב כלל הציבור.
  הספר יוצא לאור על ידי ממלכת התורה עוז והדר, בעריכה נאה ומחודשת בשפה צחה ונעימה בעימוד נאה ומאיר עינים, ובתוספת הערות וציונים אשר מכונים בשם "קהלת דוד", אשר מחדשים ודנים במו"מ בדבריו.
  עוד נוספו בו קונטרס המילואים ואוצר בירורים. בסוף הספר נוספו מפתח וניצוצי אורות.

 • ויצב אברהם

  על התורה

  מספר כרכים: 2 כריכה קשה - סקאי
  גודל פיזי: 16.5x24.5 ס"מ מק"ט: 529500
  מחיר: 90

  ליקוטי שושנים ציצים ופרחים שנאמרו על התורה ע"י הרה"צ רבי אברהם צבי הלוי בעק זצוק"ל גאב"ד ור"מ ק"ק 'עדת ישראל' מעלבארן יצ"ו.

 • חסד לאברהם

  בראשית-שמות

  מספר כרכים: 1 כריכה קשה - סקאי
  גודל פיזי: 16.5x24.5 ס"מ מק"ט: 513189
  מחיר: 55

  הרה"ג רבי אהרן דרייזין שליט"א - מאנטריאל קנדה

  אזל מהמלאי