זמירות לשבת

 • זמירות לשבת עם ביאורי מילים

  כריכה קשה

  מספר כרכים: 1 כריכה קשה - סקאי
  גודל פיזי: 12.5x17.5 ס"מ מק"ט: 711207
  מחיר: 35
 • זמירות שבת - באר החיים

  המשפיע הרה"צ רבי אלימלך בידרמן שליט"א

  מספר כרכים: 1 כריכה קשה - סקאי
  גודל פיזי: 12x21 ס"מ מק"ט: 711231
  מחיר: 49
 • זמירות לשבת עם ביאור מתיבתא

  גדול

  מספר כרכים: 1 כריכה קשה - סקאי
  מק"ט: 711202
  מחיר: 75

   סדר הזמירות ומקורותיהם • ביאור בהיר וצח על הזמירות ומאמרי הזוהר • מקורות המנהגים  ליקוט עשיר על חשיבות הזמירות ־ הלכות הנחוצות ערוכים בשפה ברורה • פנינים יקרים כתוספות ביאור עמוק - ענייני קבלה הרמוזים בזמירות האריז״ל • הקדמה לכל זמר או פיוט - עימוד וסידור משובבי עין

  אזל מהמלאי
 • זמירות שבת עם ביאור "מתיבתא"

  מהדורה אלבומית מפוארת

  מספר כרכים: 1 כריכה קשה - PU
  מק"ט: 711203
  מחיר: 60

   סדר הזמירות ומקורותיהם • ביאור בהיר וצח על הזמירות ומאמרי הזוהר • מקורות המנהגים • ליקוט עשיר על חשיבות הזמירות ־ הלכות הנחוצות ערוכים בשפה ברורה • פנינים יקרים כתוספות כיאור עמוק - ענייני קבלה הרמוזים בזמירות האריז״ל • הקדמה לכל זמר או פיוט - עימוד וסידור משובבי עין

 • זמירות לשבת עם ביאור מתיבתא

  בינוני

  מספר כרכים: 1 כריכה קשה - סקאי
  מק"ט: 711201
  מחיר: 60

   סדר הזמירות ומקורותיהם • ביאור בהיר וצח על הזמירות ומאמרי הזוהר • מקורות המנהגים • ליקוט עשיר על חשיבות הזמירות ־ הלכות הנחוצות ערוכים בשפה ברורה • פנינים יקרים כתוספות כיאור עמוק - ענייני קבלה הרמוזים בזמירות האריז״ל • הקדמה לכל זמר או פיוט - עימוד וסידור משובבי עין

 • זמירות לשבת עם ביאור מתיבתא

  קטן

  מספר כרכים: 1 כריכה קשה - סקאי
  גודל פיזי: 12.5x17.5 ס"מ מק"ט: 711205
  מחיר: 35
 • זמירות לשבת מתיבתא

  עדות מזרח

  מספר כרכים: 1 כריכה קשה - סקאי
  גודל פיזי: 14x21 ס"מ מק"ט: 711218
  מחיר: 50
 • סט זמירות שבת מתיבתא במארז

  מספר כרכים: 5 כריכה רכה - PU
  גודל פיזי: 12.5x17.5 ס"מ מק"ט: 711206
  מחיר: 120
 • זמירות שבת מתיבתא מקוצר

  מספר כרכים: 1 כריכה קשה - סקאי
  גודל פיזי: 14x21 ס"מ מק"ט: 711211
  מחיר: 38
  אזל מהמלאי
 • ילקוט שומרי שבת המבואר

  עם זמירות שבת

  מספר כרכים: 1 כריכה קשה - סקאי
  גודל פיזי: 18x25 ס"מ מק"ט: 513146
  מחיר: 50