חנוכה

לרכישת אוצר המועדים לחנוכה כריכה קשה לחץ כאן

לרכישת אוצר המועדים לחנוכה כריכה רכה לחץ כאן

לרכישת משנת המועדים לחנוכה לחץ כאן

לרכישת בני יששכר לחודשים כסליו-טבת  לחץ כאן

 • מתיבתא - בלכתך בדרך לחנוכה

  מסכת שבת כא.-כד.

  מספר כרכים: 1 כריכה רכה - למינציה
  גודל פיזי: 17x24 ס"מ מק"ט: 144801
  מחיר: 13
 • באר החיים

  חנוכה

  מספר כרכים: 1 כריכה קשה - סקאי
  גודל פיזי: 17.5x24.5 ס"מ מק"ט: 441203
  מחיר: 46

  מתוך תוכן דברי שיחותיו של מורינו הגה"צ רבי אברהם אלימלך בידרמן שליט"א

 • קדושת לוי המבואר - חנוכה

  מספר כרכים: 1 כריכה רכה - למינציה
  גודל פיזי: 12x17 ס"מ מק"ט: 522102
  מחיר: 14

  הספר 'קדושת לוי' לרבי לוי יצחק מברדיטשוב זי"א נדפס מחדש בתוספת מראי מקומות, חלוקה לקטעים, ומדור ציונים והערות המכיל ביאורים השוואות והסברים שונים מספרי חז"ל ומספרי חסידות ומחשבה.

 • תפארת שלמה המבואר

  חנוכה

  מספר כרכים: 1 כריכה רכה - למינציה
  גודל פיזי: 12x17 ס"מ מק"ט: 528706
  מחיר: 14
 • אוצר פניני החסידות

  חנוכה

  מספר כרכים: 1 כריכה קשה - סקאי
  גודל פיזי: 18x26 ס"מ מק"ט: 528187
  מחיר: 60

  "אוצר פניני החסידות" חנוכה –
  חלק נוסף מתוך הסדרה הידועה "אוצר פניני החסידות" והיא לקט נרחב מתורת ומאמרי רבותינו הקדושים מאורי החסידות וגאוני הדורות, כלשון קדשם בספריהם, שמועות נאות ודברים מחכימים בלשון אומרם.
  הטקסט כולו מנוקד וערוך, עם כותרות באור ומפוסק, ומחולק לקטעים נוחים, ומעומד בצורה נוחה
  ונעימה לעין.
  סדרה זו החלה לצאת לאור גם על מועדי השנה וימים טובים, כמו על עניני נישואין בר מצוה ברית מילה, ראש חודש וסוכות, ועתה יוצא לאור על עניני חנוכה, וכבר התקבלה סדרת הספרים בעין יפה בקרב שלומי אמוני ישראל, ובחיבה רבה בקרב כלל הציבור.
  בספר זה נוספו גם דברי תורה מכ"ק אדמו"ר רבי דוד אביחצירא, מתוך דרשות שנאמרו בעניני חנוכה.
  בספר נוסף גם סדר הדלקת נר חנוכה עם ביאור מתיבתא, וקדושת לוי המבואר קדושות לחנוכה –
  הערות וציונים.
  בסדרה זו נוספו גם סיפורי צדיקים לעניני חנוכה, והמדור הנפלא "ספיר ויהלום" פניני מחשבה והגות מתורת הגה"ח רבי מנחם מנדל פומרנץ שליט"א, ריש מתיבתא ד'עוז והדר'.

 • אוצר האריז"ל - חנוכה

  אוצר האריז"ל על עניני חנוכה עם כוונות הרש"ש

  מספר כרכים: 1 כריכה קשה - סקאי
  גודל פיזי: 18x26 ס"מ מק"ט: 553103
  מחיר: 60

  בספר זה נלקטו כל כתבי ופירושי האריז"ל מכל כתבי וחיבורי הרח"ו, וסודרו על גבי העמוד, כאשר הכל
  מוגה בדקדוק רב על פי דפו"י.
  בספר זה נוספו כל כוונות הרש"ש ליודעים ומכוונים כאשר הכל סודר על מקומו, ויוכלו לכוין כל הענינים
  הנוגעים להדלקת נרות חנוכה ולאמירת ההלל.
  כמו"כ נוספו מנהגי האריז"ל לימי החנוכה,
  נוספו גם הכוונות לסדר הלל ולקריאת התורה לחנוכה
  בספר זה נלקטו תפילות רבות ובקשות מגדולי ישראל לפני הדלקת הנרות, ונוספו בו גם סדר הדלקת הנרות
  בקצרה עם הכוונות.

 • אוצר הזמנים חנוכה

  מספר כרכים: 1 כריכה קשה - סקאי
  גודל פיזי: 17.5x24.5 ס"מ מק"ט: 513180
  מחיר: 48
 • סדר הדלקת נרות חנוכה - עם כוונות הרש"ש

  מספר כרכים: 1 כריכה קשה - סקאי
  גודל פיזי: 12x18 ס"מ מק"ט: 711234
  מחיר: 20