ספרי חסידות מבוארים


סדרת ספרי החסידות המבוארים, נדפסו מחדש בצורה מאירת עינים, כאשר כל דבריהם מנוקדים, בתוספת כותרות משנה, ומראי מקומות מפורטים לספרי חז"ל ראשונים ואחרונים.

חידוש מהדורה זו הוא בביאורים לספרי החסידות, כאשר נערכו לסדרת הספרים ציונים והערות עם השוואות לספרי חסידות המרחיבים את דבריו במקום הצורך,

בראשי הספרים נערכו יריעה נכבדה לתולדות חיי רועי החסידות

 • אוהב ישראל המבואר

  מספר כרכים: 2 כריכה קשה - סקאי
  גודל פיזי: 18x26 ס"מ מק"ט: 525500
  מחיר: 110
 • נועם אלימלך המבואר

  מספר כרכים: 2 כריכה קשה - סקאי
  גודל פיזי: 18x26 ס"מ מק"ט: 553600
  מחיר: 110
 • קדושת לוי המבואר

  מספר כרכים: 3 כריכה קשה - סקאי
  גודל פיזי: 18x26 ס"מ מק"ט: 522100
  מחיר: 175

  הספר 'קדושת לוי' לרבי לוי יצחק מברדיטשוב זי"א נדפס מחדש בתוספת מראי מקומות, חלוקה לקטעים, ומדור ציונים והערות המכיל ביאורים השוואות והסברים שונים מספרי חז"ל ומספרי חסידות ומחשבה.

 • עבודת ישראל המבואר

  מספר כרכים: 2 כריכה קשה - סקאי
  גודל פיזי: 18x26 ס"מ מק"ט: 526700
  מחיר: 110
 • בת עין המבואר

  מספר כרכים: 2 כריכה קשה - סקאי
  גודל פיזי: 18x26 ס"מ מק"ט: 527100
  מחיר: 110
 • חיים וחסד המבואר

  מספר כרכים: 2 כריכה קשה - סקאי
  גודל פיזי: 18x26 ס"מ מק"ט: 551300
  מחיר: 110
 • מנחם ציון המבואר

  להרה"ק רבי מנחם מנדל מרימנוב זיע"א

  מספר כרכים: 1 כריכה קשה - סקאי
  גודל פיזי: 18x26 ס"מ מק"ט: 513186
  מחיר: 60
 • יושר דברי אמת המבואר

  להרה"ק רבי משולם פייבוש מזבריזא זיע"א

  מספר כרכים: 1 כריכה קשה - סקאי
  גודל פיזי: 18x26 ס"מ מק"ט: 513187
  מחיר: 60
 • בני יששכר המבואר מנוקד

  גדול

  מספר כרכים: 6 כריכה קשה - סקאי
  גודל פיזי: 18x26 ס"מ מק"ט: 521100
  מחיר: 275

  ספר 'בני יששכר' לשבתות ומועדים וחודשי השנה, להרה"ק רבי צבי אלימלך שפירא זי"ע אבד"ק דינוב, נדפס מחדש בצורה מאירת עינים, כאשר כל דבריו מנוקדים, בתוספת כותרות משנה, ומראי מקומות מפורטים לספרי חז"ל ראשונים ואחרונים, ותרגום לשון הזוהר ללשון הקודש.

 • בני יששכר המבואר מנוקד

  קטן

  מספר כרכים: 6 כריכה קשה - סקאי
  גודל פיזי: 12.5x18 ס"מ מק"ט: 521200
  מחיר: 180

  ספר 'בני יששכר' לשבתות ומועדים וחודשי השנה, להרה"ק רבי צבי אלימלך שפירא זי"ע אבד"ק דינוב, נדפס מחדש בצורה מאירת עינים, כאשר כל דבריו מנוקדים, בתוספת כותרות משנה, ומראי מקומות מפורטים לספרי חז"ל ראשונים ואחרונים, ותרגום לשון הזוהר ללשון הקודש.

 • בני יששכר המבואר

  לא מנוקד

  מספר כרכים: 6 כריכה קשה - סקאי
  גודל פיזי: 18x26 ס"מ מק"ט: 527400
  מחיר: 265
 • ליקוטי הלכות המבואר

  מספר כרכים: 3 כריכה קשה - סקאי
  גודל פיזי: 18x26 ס"מ מק"ט: 5283000
  מחיר: 180

  לעת עתה יצאו לאור 3 כרכים מתוך הסדרה השלימה

 • דברי יחזקאל המבואר

  להרה"ק רבי יחזקאל משינאווא זיע"א

  מספר כרכים: 2 כריכה קשה - סקאי
  גודל פיזי: 18x26 ס"מ מק"ט: 551800
  מחיר: 110
 • צדקת הצדיק

  מספר כרכים: 2 כריכה קשה - סקאי
  מק"ט: 553400
  מחיר: 110

  להרה"ק רבי צדוק הכהן מלובלין זיע"א, עם ביאור משולב בתוך דבריו, פרקי תולדות ומפתחות הענינים, מוגה מתוך דפו"י ובתוספת קטעים חדשים שנשמטו בדפוסים הראשונים ונוספו ע"פ כת"י.