מסכת אבות

 • מסכת אבות עם ביאור מתיבתא

  מספר כרכים: 6 כריכה קשה - סקאי
  מק"ט: 523600
  מחיר: 280 צפה בקובץ דוגמא

  מסכת אבות מבוארת עם מדורי מתיבתא: 'ביאורי המשנה' – ביאור משולב בלשון המשנה בשפה צחה ובהירה, עם הקדמות ציונים והערות; 'ילקוט ביאורים' – אוצר מלוקט מדברי כל המפרשים ראשונים ואחרונים ערוכים ומסודרים בטוב טעם ודעת; 'אליבא דהלכתא' – הנהגות והליכות שנפסקו בספרי ההלכה; 'פניני הלכה' – נושאים אקטואליים ומעניינים מספרי השו"ת לפי סדר המסכת; 'כפתור ופרח' – ליקוט מספרי מוסר מחשבה, דרוש ומוסר, חסידות והגות על דברי התנאים במסכתין. 

  מבוא נרחב נערך למסכת אבות בו נתברר מהותה, שמותיה ומנין פרקיה, מיקומה בש"ס, ברייתות שנתחברו עליה או סופחו לה, שלשלת מסירת התורה, מנהג קריאתה בשבת, ומפרשיה הראשונים

 • מסכת אבות עם כל המפרשים

  מספר כרכים: 6 כריכה קשה - סקאי
  מק"ט: 524300
  מחיר: 280 צפה בקובץ דוגמא


  אוצר מדרשי חז"ל

  ראשונים, קדמונים, אחרונים

  לקט מפרשים

 • אבות הראשונים

  מספר כרכים: 2 כריכה קשה - סקאי
  גודל פיזי: 18x26 ס"מ מק"ט: 553700
  מחיר: 125
 • פרקי אבות מתיבתא במהדורת כיס

  עם תפילת מנחה לשבת

  מספר כרכים: 1 כריכה קשה - סקאי
  מק"ט: 513129
  מחיר: 40

  פירוש ייחודי ומקיף על כל מסכת אבות בכרך אחד, מיוחד עם סידר מנחה לשבת, סעודה שלישית ומעריב למוצאי שבת. 

 • פרקי אבות אביר יעקב

  ליקוטים מתורתו של אביר יעקב

  מספר כרכים: 1 כריכה קשה - סקאי
  גודל פיזי: 17.5x24.5 ס"מ מק"ט: 531602
  מחיר: 40
 • מסכת אבות עם ביאור מתיבתא - אוצר גאוני ספרד

  מספר כרכים: 2 כריכה קשה - סקאי
  גודל פיזי: 18x25.5 ס"מ מק"ט: 529100
  מחיר: 100