נביאים וכתובים

 • נביאים וכתובים מקראות גדולות

  מספר כרכים: 17 כריכה: כריכה קשה
  גודל פיזי: 18x26 ס"מ מק"ט: 361300

  סדרת נביאים וכתובים מקראות גדולות. -
  במהדורה זו נוספו פירוש המקרא, ביאור משולב לפסוקי הנביאים, מדורי ליקוט מדרשות חז"ל,
  לקט קדמונים, אוצר מפרשי רש"י, ליקוטי רש"י, ליקוטי בעל הטורים, ועוד.
  סדרת הספרים יוצאת כעת לאור עולם, מוגהת בדקדוק רב על פי כתבי יד ודפוסים ראשונים.
  טקסט הספר מקוטע ומפוסק בחלוקה חדשה לפסוקי המקרא, בעיצוב נאה ומשובח, ובניקוד מלא
  לכל הפרשנים שעל גבי העמוד, כאשר כל המפרשים מסודרים על גבי העמוד מסביב לפירוש
  המקרא.
  כמו כן נוספו במהדורה זו המחשות וכלי עזר מגוונים, כמו תוכן הספר, סימניות מעוצבות
  וטבלאות ותרשימים רבים.