נביאים וכתובים

  • נביאים וכתובים מקראות גדולות

    מספר כרכים: 20 כריכה קשה - סקאי
    גודל פיזי: 18x26 ס"מ מק"ט: 361300

    <p style="text-align: center;">סדרת נביאים וכתובים מקראות גדולות. -<br /> במהדורה זו נוספו פירוש המקרא, ביאור משולב לפסוקי הנביאים, מדורי ליקוט מדרשות חז&quot;ל,<br /> לקט קדמונים, אוצר מפרשי רש&quot;י, ליקוטי רש&quot;י, ליקוטי בעל הטורים, ועוד.<br /> סדרת הספרים יוצאת כעת לאור עולם, מוגהת בדקדוק רב על פי כתבי יד ודפוסים ראשונים.<br /> טקסט הספר מקוטע ומפוסק בחלוקה חדשה לפסוקי המקרא, בעיצוב נאה ומשובח, ובניקוד מלא<br /> לכל הפרשנים שעל גבי העמוד, כאשר כל המפרשים מסודרים על גבי העמוד מסביב לפירוש<br /> המקרא.<br /> כמו כן נוספו במהדורה זו המחשות וכלי עזר מגוונים, כמו תוכן הספר, סימניות מעוצבות<br /> וטבלאות ותרשימים רבים.<br /> &nbsp;</p>