ספרי חסידות

 • באר מים חיים

  מספר כרכים: 5 כריכה קשה - סקאי
  מק"ט: 5213000

  ספר 'באר מים חיים' 'עוז והדר' נדפס מחדש באותיות מרובעות מאירות עינים ומשמחות לב, בתיקון אלפי שיבושים בהשוואה לדפוסים ראשונים, תוספת אלפי מראי מקומות וציונים, פוענחו ראשי התיבות, וחוקלו הקטעים הארוכים, והונחו סימני פיסוק וניקוד.

  כרך נפרד יוחד למפתח ערכים הפזורים בכל רחבי הספר.

 • תפארת שלמה

  מספר כרכים: 2 כריכה קשה - סקאי
  מק"ט: 523400
  מחיר: 70

  הספר 'תפארת שלמה' על התורה לרבי שלמה הכהן מראדמסק זצ"ל שנתקבל כספר יסוד בתורת החסידות, נערך מחדש ברוב פאר והדר, בתיקון טעויות דפוס ובתוספת ציונים ומראי מקומות ומפתח ענינים מפורט.

  אזל מהמלאי