מכתבי תודה

אחד מרגעי הנחת שיש לראשי 'עוז והדר' - רגעים שמסתתרים בין אותם שעות רבות של עמל ויגיעה - הוא בקריאת מכתבי התודה הזורמים ללא הרף למשרדי המערכת, ומציפים את המזכירים במאות עצות והארות, כשכולם מלווים ברגשי הכרת הטוב כלפי ראשי ה'ישיבה הגדולה' ורבניה, וכותביהם אינם טורחים להסתיר את שמחתם בכל כרך חדש שמגיע לפתח ביתם.
כשהעפנו מבט על ערימות המכתבים, לא יכולנו שלא להתרגש, "אני מאד מרוצה גם מהביאורים וגם מהערות ואני מאד נהנה ומתפעל מגודל ההשקעה ובהזדמנות זו אני מודה לכם וברכתי שתזכו רבות בשנים להגדיל תורה ולהאדירה מתוך סייעתא דשמיא" כותב הרב י' מירושלים, או דבריו של הרב מיכאל ל. מקרית ספר "אני ממש נהנה מהכל ממש מתוק מדבש אין מילים איך לתאר את ההנאה תודה רבה על כל המאמץ שיהיה לכם בהצלחה".
יש בהם גם התייחסויות למדורים עצמם ולטיבם, כמו תגובתו של בחור מנתיבות: "נפלא לראות את הגמרות המהודרות בפנים ובחוץ, עם המון מדורים נפלאים שכל אחד מהם יותר טוב מהשני, והם יוצאים מידי חודש בחודשו ללא טעויות ומקילים הרבה ועוזרים ללומדי תורה מה שלא זכו לכך בדורות קודמים.