אברך מנתניה

טבת תשס״ח

לכבוד ״מתיבתא״ שלום וברכה בראשית ברצוני להודות לכם על זכותכם הגדולה שנפלה בחלקכם אשר בזכות זו אני ועוד הרבה מאחינו בנ״י לומדים מדי יום ביומו את הדף היומי בהבנה.

איך אני זכיתי לכך: ערב אחד לאחר העבודה הגעתי לביהכ״ס בכדי להתפלל מעריב, היה לי עוד כמה רגעים לפני התפילה התישיבתי בביהכנ״ס והנה על השולחן מונחת גמרא מתיבתא מסכת יומא אני שעוד לא למדתי מסכתא זו החלטתי לנסות אולי עם מתיבתא זה יילך והנה ברוך ה׳ אני רואה שזה לא רק הולך אלא זה גם נותן לי חשק ללמוד הנה אני רואה בן אדם כמוני אשר אחרי יום עבודה יכול ללמוד בעצמו את הדף היומי ולהנות שהוא מבין אז החלטתי אשר אני מתחיל לנסות ללמוד מדי יום וברוך ה׳ עד היום אני משתדל לילמוד דף היומי והכל בזכות הגמרא מתיבתא, עם הזמן לא יכולתי להגיע לביהכנ״ס ללמוד החלטתי לעשות מנוי אצלכם ובעזרתו יתברך עשיתי מנוי על הגמרא אצלכם שבכל חודש עולה כשלושים שקלים. עם הזמן במשך למעלה משנה שלומדים דף היומי אז מצוה גוררת מצוה ורציתי ללמוד את הגמרא עם התוספות ומאד נהניתי מדי פעם להגיע לביהכנ״ס ללמוד את ביאורי התוספות. ולכן עכשיו ברצוני לשדרג את עצמי וללמוד עם ביאורי התוספות וברצוני לקבל את הגמרא עם ביאורי התוספות אבל אין כרגע באפשרותי להוצאה חודשית זו מדי חודש בחודשו עקב הוצאות רפואיות שנפלו על משפחתי ל״ע, באמת ששוה כל שקל לשלם ויותר ג״כ אך אין כרגע באפשרותי. ולכן באתי לבקש מכם אם תוכלו לעזור לי בשביל לעשות מנוי על הגמרא עם ביאורי התוספות ולא איכפת לי לעזור לכם בתמורה אם זה יעזור לכם, בחלוקת הגמרות של המנויים באזורי במקום לשלוח בדואר וכדו', או שאתם צריכים איזה נציג וכדו' אם אפשרי אז אנא ענו לי תשובה בפלאפון אני מאד מודה לכם עד עכשיו כמודה על העבר ובקשה לעתיד, שהשם ית׳ יעזור לכם הלאה בהפצת התורה ככדי לקרב ביאת גואל במהרה בימינו אמן. 

א.ד. נתניה