קובץ דוגמא: הגדה מתיבתא מקוצרת בנוסח עדות מזרח

חזור למוצר