קובץ דוגמא: חומש תלמידים (אדום) עם תמונות

חזור למוצר