צור קשר

היכלי תורה בע"מ

כתובת: ת.ד. 9359 בית שמש

פקס: 03-5423180 (972)

טלפון להזמנות ובירורים : 1-800-225566

02-5349800 (972)

אימייל : office@oz-vehadar.com

בארה"ב :

8Truman ave. Suite 14 Spring Valley NY 10977 

טל: 718-437-0054 (1)

פקס: 718-437-3514 (1)

באירופה:

טל: 20-8806-0176 (44)