ראיונות עם לומדים

בשיחות עם כמה מרבבות מנויי 'מתיבתא' גילינו את המגוון המרכיב את קהל המנויים ; נחשפנו למימדים מדהימים של הרבצת תורה; לרגל כרך הארבעים, אנו גם מתוודעים למערכת מנויים ענקית המפיצה תורה בכל רחבי העולם
שמע וכתב: ישראל אסתרזון.

לא היינו מאמינים עד כמה גדול כוחה של תורה, כוח עצום המסוגל לחבר בין קצוות כה רחוקים, לאחד קהילות ולקרב בין רבדים שונים תחת קורת גג אחת, לתוך ישיבה אחת גדולה ששמה 'מתיבתא'.  
בני הישיבה הגדולה 'מתיבתא' אינם חובשים ספסל אחד, אך לומדים הם בצוותא עם חבריהם, ממרחק ומעבר לים. ר' ראובן ממושב 'אבני איתן' לומד 'חברותא' עם הרב אייזנבך בבית הכנסת השכונתי שבגבעת שאול, ללא שהיתה היכרות ביניהם, ובלי לדעת, מצטרף אליהם באותה שעה ממש יעקב היהלומן במשרדו אשר במנהטן. גם באוסטרליה, באחד מספסליה האחוריים של הרכבת המקומית, יושב ר' מאיר, איש נדל"ן במקצועו, וגמרת 'מתיבתא' קטנה בידו, הוא לומד עמם את אותה הסוגיא. ארבעתם, ועוד רבים עמם עוסקים בסוגיות ה'דף היומי' בתוך כלל ישראל. לימודם בצוותא לא תוכנן מתחילה, אך רוממותו של לימוד כזה, כמו גם זכויותיו וסגולותיו מורגשות עליהם.
היום כבר יודעים כולם, כי ה'בריח התיכון' המאחד את כל קצוות היהדות החרדית הוא לימוד התורה, המסוגל לקבץ את כל יהודי העולם תחת קורת גגו של התלמוד, ומצמצם בכוח קדושתו את הפערים שבין האחד לחבירו. 'מתיבתא' מבית 'עוז והדר' היא ה'ישיבה גדולה', שראויים כל ישראל לישב בין קורותיה.
בחרנו באקראי לשוחח עם כמה מנויים, לשמוע את דעתם ותחושותיהם על אותה יצירה מופלאה, שעמה הם לומדים את משנת תלמודם, ובעזרתם נוכל להכיר קמעא את עולמם של אלפי המנויים, בני הישיבה הגדולה של 'מתיבתא'