ר' אפרים אלעזר לין מפתח תקוה

הפתעה גדולה ציפתה לנו בשיחת טלפון עם ר' אפרים אלעזר לין מפתח תקוה, הנתון במצב בריאותי לקוי, וזקוק לרחמי שמים מרובים להמשך חייו. ר' אפרים מתמודד עם מחלתו באמונה מופלאה ובכוחות נפש עילאיים, וכל שיחה עמו מתחילה ומסתיימת בדברי חיזוק מרגשים.  
הכרנוהו כמנוי 'מתיבתא' מזה כמה שנים, אך לא ידענו מאומה על סיפור חייו העומד מאחורי זה, ועל העזרה המרובה שהוא מקבל מהגמרות של 'מתיבתא' בהתמודדות מול מחלתו:
"הגמרא של 'מתיבתא' מחזיקה אותי במצבים הקשים שלי - הוא אומר לנו בקול חנוק, בה אני מוצא נחמה בסבל המחלה ובמסכת הטיפולים שנגזרו עלי בשנים האחרונות, בכל מצב שאני עובר אני מנסה לאחוז בלימוד הגמרא ובסוגיות', כך במילים נוקבות ומעוררות רחמים מתאר באזננו רבי אפרים את הקשר העמוק שנוצר בינו לבין הגמרות של 'מתיבתא'.
כשביררנו אצלו את הסיבה בבחירתו דוקא ב'מתיבתא' הוא אומר "הרבה יהודים לומדים את ה'דף היומי', אולם אני בטוח, וגם אתם תסכימו איתי, שיש הרבה סוגיות בגמרא שהלומדים ממשיכים בלי להבין את הדברים על בוריים, מוותרים על בהירות וממשיכים הלאה. אני חש בעצמי שאני לא יכול להשאיר את הדברים בערפל כזה, ולכן חיפשתי את הביאורים הברורים והיסודיים ביותר".
"בהרגשה שחיי קצובים יחד עם העובדה שאיני יכול להתעסק בשום דבר מחמת המחלה, וכל עיתותי בידי, אני מרגיש חובה למצות את הלימוד עד תומו, בעמקות ובעיון. כי בלימוד תורה בלי להבין היטב אין תועלת כמו לימוד אמיתי ויסודי".
ר' אפרים נזכר תוך כדי שיחה בתקופותיו הקשות, והוא מגולל בפנינו את תחושותיו וקורותיו:
"אני זוכר, שכאשר אחזו ב'דף היומי' בסוגיות המורכבות של מסכת יבמות, הוצרכתי לעבור טיפולים קשים ומייסרים. באותם ימים הייתי מטושטש וחלוש עד מאוד, ולא היה מוחי צלול ללמוד, אז נשאתי תפילה מעומק ליבי ואמרתי: 'ריבונו של עולם, מכאובים רבים באים עלי ומצב גופי גרוע. חלילה, איני מהרהר אחר דין שמים, אבל תן לי לפחות את הזכות ללמוד ולשמוח בהבנת הגמרא'. ולאחר מכן במשך לילה שלם, שעות על גבי שעות, ישבתי עם הגמרא של 'מתיבתא' על אותה סוגיא, ו... לא תאמינו, הבנתי את כל מהלכי הסוגיא על בוריים".
"היתה זו סוגיא מאוד מורכבת, עם ארבעה מהלכים, שעליהם היו שאלות ומסקנות, ובכולם היו צריכים לחשבן את הציורים עם כמה נשים ואחיותיהם, נישואין ויבום וכו'. אגיד לכם את האמת, אני רואה את זה כנס משמים, פשוט נס".
"הסוגיות האלו ביבמות היו מורכבות וקשות להבנה - מסכם לנו ר' אפרים, ואני בטוח שהרבה לא הבינו אותם עד הסוף. אולם אני שנעזרתי בגמרות של 'מתיבתא', שם ערכו מדור מיוחד 'ההוד וההדר' המכיל שרטוטים ואיורים להבנת מהלכי הגמרא. ומכיון שהתקשיתי לקרוא בעיני מחמת הטיפולים, הגדלתי את הציורים כדי שאוכל לקרוא בהם. אני בטוח שבזכות הביאורים האלו זכיתי לבהירות והבנה ברורה בסוגיות הללו".
ר' אפרים נזכר גם בתועלת שהיתה לו ממדור 'מרחבי רקיע' שצורף למסכת ראש השנה, שביאר את עניני האסטרונומיה וגרמי השמים המובאים במסכת זו. "אין להשוות כלל את הלימוד עם הפירוש הזה, לבין אם לומדים את הענינים האלו בלי עזרה, הלומד הפשוט מתקשה להבין את הענינים המורכבים האלו, ובעזרת המדור הזה היו רבים שזכו לאור חדש בסוגיות האלו. אני לא ממציא לכם דברים, אני שמעתי את זה מאנשים רבים שבאו לבקרני, וכשראו את הגמרא של 'מתיבתא' על שולחני, הם גילו את התועלת שיש בה".
"אני לעצמי, הוא מוסיף, התעמקתי בענינים האלו מאוד, ואפילו... הוספתי ביאורים, הערות ושרטוטים נוספים משלי על צידי הדפים של 'מתיבתא', זו נחמתי בכל מכאוביי, ומכח תענוג זה של לימוד התורה אני מחזיק את עצמי בשמחה. תאמינו לי שביום שאמור להגיע השליח של 'מתיבתא' עם הגמרא, אני פותח את הדלת מדי פעם לראות אם הוא כבר הגיע [עד שאפילו בני ביתי מתפלאים על הלהיטות שלי...], אבל מה אעשה, זה נותן לי שמחה של ממש".  
לסיום הוא ביקש לאחל לראשי 'מתיבתא' ולכל העורכים "שתהיה להם ברכה והצלחה במלאכת הקודש שלהם, שמעולם לא נעשתה מלאכה נפלאה כזו".   
כמובן שלקחנו את שמו ושם אמו [אפרים אלעזר בן טובה], למען נוכל להעביר לעורכים שיתפללו וילמדו בעדו, ואף הבענו את תקוותינו שיחלים ממכאוביו ויאריך ימים בבריאות שלימה בתוך שאר חולי ישראל.  
ר' אפרים אלעזר לין מפתח תקוה