הרב אליהו גרייבר, בן 40, עולה חדש מרוסיה

מנוי נוסף איתו בחרנו לשוחח, הוא הרב אליהו גרייבר, אברך בשנות הארבעים שעלה מרוסיה לפני 18 שנים. הוא מתפרנס כמלמד בתלמוד תורה 'עמל התורה' שבמודיעין עילית, וכמורֶה למקצועות חול בשעות אחרי הצהריים.
תחילת השיחה לוותה במאורע לא נעים, שהיטיבה לבטא את ההיסטוריה שלו עם שאר יוצאי רוסיה. היה זה כשערכנו עמו היכרות בשאלות על גילו, עיסוקו וקורות חייו, והוא הגיב בחשדנות עצומה, עד שנראה היה כי הוא אינו חפץ לשוחח עמנו כלל. "למה אתה שואל ומי אתה", הוא שאל. ורק בהמשך השיחה, כשגילה את זהותנו ואת מטרת השיחה, הוא סיפר את קורות חייו, שהם הביאוהו לחשדנות יתירה זו:
"תראה, אני עולה מרוסיה, ואני כמו שאר היהודים שעלו מגולה זו, נתונים תחת הרושם שהותיר הק.ג.ב. על נתיניו - אזרחי רוסיה, ולמרות שאני כבר 18 שנה מתגורר בארץ ישראל, עדיין חקוקה בעצמותי יראה נסתרת מפני שיחות וחקירות, זהו פחד בלתי מוסבר". בסוף השיחה הוא אף התנצל על אי הנעימות שגרם לנו בחשדותיו.

ר' אליהו, תרשה לנו לשאול אותך, הלא יהודי רוסיה נודעים כמחושבים היטב בכל מהלכי חייהם, אם כן מה המחשבה המונחת מאחורי המנוי שלך על הגמרות של 'מתיבתא'?
"תודה על המחמאה, אולם המנוי שלי ב'מתיבתא' לא הגיע כל כך ממהלך מחושב כמו מאותו צורך חיוני ומההרגשה שלי שזה מה שאני צריך כדי להתעלות בתורה. להבין את הגמרא, ואת הראשונים".

למה כוונתך?
"עוד כמה ימים, ביום כ"ב באייר, ימלאו לי 18 שנים לעלייתי ארצה. ה'גלות' שהיתה לי שם איבדה ממני את שנות נעורי, לא למדתי בחיידר, ולא הייתי בחור ישיבה, ואני מרגיש על עצמי את החסרון של ה'גירסא דינקותא' שיש היום לכל אחד ואחד מאתנו.
משום כך, בראשית דרכי כאשר התקרבתי לעולם התורה, ניהלתי מרדף של ממש אחרי כל דבר תורה, פסוק אחד, משנה אחת, אחרי עמוד גמרא בודד, אני הולך לשיעורי 'דף היומי' ולומד גם בביתי בכל שעה פנויה. בתחילה היה לי מאוד קשה להבין את הדברים הפשוטים, ואפילו את אלו הנחשבים כמובנים מאליהם. אולם לאט לאט אני מתרגל ומתקדם.
הנה למשל, אני רואה את הבן שלי, שהוא זכה בעזרת ה' לצעוד בדרך התורה מיומו הראשון, כיצד הוא פותח את הגמרא ולומד, הוא מיד מבין אותה, הוא מתחבר אל הסוגיות שלה, כי הוא נולד מיד אל תוך החיים התורניים האלו. לאבא שלו - לא היה את זה".

אבל כיום, אתה כבר יושב בשיעורי גמרא, ואפילו לומד אותה עם הראשונים...
"אוהו... כמה יגיעה ועמל היו עד שהגעתי למצב של היום, אין לתאר ואין לשער. כמו שסיפרתי לכם, אני התחלתי בלימוד תנ"ך ומשניות, ובצעדים איטיים ובטוחים התקדמתי ללימוד הגמרא, בתחילה למדתי גמרא לבדה, אחר כך עם הרש"י, ולאחר מכן עם התוספות. מבחינתי לימוד גמרא עם תוספות היה תמיד שאיפת חיי, והוא גם הסוד למנוי שלי על 'מתיבתא' שסייעה בידי ללמוד 'תוספות'- - -"

כלומר, אתה לומד את התוספות רק בזכות 'מתיבתא'?
"בדיוק כך. בתחילה מאוד התקשיתי ללמוד תוספות, לא הבנתי כראוי את מהלכי התוס', השאלות התירוצים, החילוקים והסברות היו בעיני קשים מנשוא, וכמעט שהתייאשתי.
עד שראיתי את מדור 'ביאורי התוספות', שהוא חיבור מיוחד על התוספות, שמברר כל נקודה ונקודה בדבריהם, ומבאר בשפה ברורה וקולחת את מהלכי התוספות, ראיתי בזה כמו 'מגיד שיעור פרטי' שסייע בידי להבין את התוספות.
אני זוכר את זה במדויק, היה זה בתחילת מסכת סוכה, כשראיתי את הגמרא עם מדורי הביאורים של 'מתיבתא', ואז גיליתי את הדבר שאני מחפש כבר שנים רבות, מדור 'ביאורי התוספות'. מיד רכשתי לעצמי מנוי על הגמרות הללו, ומאז התחלתי ללמוד גמרא עם תוספות, כשהגמרא של 'מתיבתא' היא כמו 'החברותא שלי' או כמו 'מגיד שיעור' צמוד. אין לי ספק, כי רק בזכות 'מתיבתא' אני לומד היום ברמה כזו, ורק בזכות הגמרות שלהם אני מסוגל ליהנות מלימוד כזה כמו כל האברכים בני גילי..."

מלבד 'ביאורי התוספות' אתה נעזר גם בשאר המדורים של הביאורים, ביאורי הגמרא, ילקוט הביאורים, הלכה ואגדה?
"הרבה עזרה יש לי מהביאורים של 'מתיבתא', ובעיקר ב'ביאורי הגמרא' עם ההערות שלהם למטה, שהם פנינים יקרים לכל לומד, והרבה שאלות שמתעוררות לי באמצע הלימוד מופיעות שם עם תשובות ברורות, אלו ממש הערות מצוינות. למרות שמאז שהתחלתי ללמוד עם 'מתיבתא' הקצב של הלימוד נהיה איטי קצת, כי אני מרבה לעיין בביאורים למיניהם, בכל זאת אני מתנחם בהבנה הבריאה ובידיעות המקיפות שאני רוכש בלימודי, ובעיקר על שסוף סוף זכיתי ללמוד עם תוספות...
תמיד כאב לי, מוסיף ר' אליהו, על המצב בעולם המודרני, בשנות המאה האחרונה שנפתחו שערי חכמה, וכל הטכנולוגיה נתנה פנים חדשות לכל תחום, מחשבים ומכונות, והשכלולים הם רבים בכל דבר, עד שאורח חיינו השתנה כליל בעקבות ההתפתחות הטכנולוגית הזו. ואז הרהרתי בעצמי: 'איפה ההתקדמות בעולם התורה, למה אני לא יכול להבין 'גמרא עם תוספות' בעקבות ההתקדמות שיש בימינו'. זה מאוד כאב לי, עד שפגשתי את הגמרא של 'מתיבתא' והתחברתי אליה, ואז הבנתי שעורכי 'מתיבתא' השכילו להשתמש בכל ההתקדמות הטכנולוגית שיש היום לטובת הבנת הגמרא ומפרשיה.
אני מרגיש שכמו שיש שפע שיורד לעולם בשנים האחרונות בשאר תחומי החיים, כך הוריד הקב"ה שפע גדול ללומדי התורה בדמות 'היצירות התורניות' שלהם".

אני מניח שזכות גדולה היא למערכת 'מתיבתא' שזכו לעזור ליהודי יקר בלימוד התורה.
"זכות עצומה, שפירותיה בעולם הזה, והקרן קיימת לעולם הבא. נותר לי רק לברך את כל ראשי 'מתיבתא' ועורכי הביאורים למיניהם, שיזכו להמשיך במלאכת הקודש המופלאה הזו, וכמו שזכו לקרב אותי להבנה אמיתית בתורה, כן יזכו לקרב עוד הרבה יהודים ולהחכימם בסוגיות התורה הקדושה. תודה רבה להם, אלופיי ומיודעיי..."